روشهای اولیه تصفیه آب

شاید بتوان گفت که تاریخچه تصفیه آب تا حد زیادی با تاریخچه زندگی بشر گره خورده است. رشد صنایع بشری باعث آلوده شدن بیشتر آب آشامیدنی شده است و ابداع روش های مختلف در طول قرن ها ، همواره نشان دهنده تلاش برای پاسخ انسان به آب پاک و خالص برای آشامیدن بوده است.
در عصر حاضر ، نگرانی ها در براه کیفیت آب آشامیدنی به مراتب افزایش یافته است. دانشمندان در طول سالها ، آلاینده های بیشتری را در منابع آب شیرین کشف کردند. امروزه ارتباط قوی بین آلودگی آب آشامیدنی و بسیاری از از مشکلات بهداشتی جوامع انسانی امری انکار ناشدنی است. تصفیه آب بعنوان یکی از فن آوری های سودمند در حل این مشکلات ، شناخته شده است.

اولین روش ، جوشاندن آب و یا قرار دادن فلز گرم در آب قبل از نوشدین آن بوده است. عبوردادن آب از شن و ماسه و یا زغال نیز از روشهای قدیمی تصفیه آب به حساب می آیند. قرنها بعد ، بقراط پدر علم پزشکی ، یک فیلتر ساده برای تامین آب آشامیدنی بیماران خود ابداع کرد. این فیلتر عبارت بود از یک کیسه پارچه ای که که بعدها به " کسیه بقراط " مشهور شد. بقراط آب را از این کیسه عبور می داد و به این ترتیب برخی از آلاینده های آب را حذف می کرد.
پس از قرون وسطی ، اولین آزمایشهای تصفیه آب توسط سرفرانسیس بیکن در سال 1627 انجام شد. شایعاتی مبنی بر اینکه آب دریا می تواند بعد از تصفیه ، خالص و تمیز شده و برای آشامیدن استفاده شود ، باعث شد تا وی به دنبال روشی برای تصفیه آب دریا باشد. متاسفانه روش پالايش کردن آب با عبور آن از شن وماسه نتوانست بعنوان یک آب شیرین کن ، عمل کند. اما این آزمایشات مقدماتی را برای دانشمندان بعدی فراهم کرد که به دنبال روشی برای تصفیه آب دریا باشند.