روش تعویض یونی

یکی دیگر از روش های موجود برای تصفیه آب، استفاده از شیوه تعویض یونی است. این روش، راه بسیار کارآمدی برای حذف املاح و ناخالصی های موجود در آب است. در این روش از رزین های تعویض یونی استفاده می شود. این رزین ها، حاوی هیدروژن فعال هستند که می توانند نمک های محلول در آب را با تعویض یون های مربوطه به اسید تبدیل کنند. در این روش، رزین ها در داخل ستون های مخصوصی از جنس استیل روی لایه های سیلیس مشبک ریخته می شوند و آب خام (تصفیه نشده) با ورود به این ستون ها از سمت بالا، نمک های محلول در خود را از دست می دهند و به صورت تصفیه شده از قسمت پایین ستون خارج می شوند.

دکتر احمدرضا یزدان بخش، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این رابطه می گوید: «روش های مختلفی برای تصفیه آب در دستگاه های تصفیه آب خانگی وجود دارد. یکی از روش هایی که در این دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد، روش تعویض یونی است که بازده نسبتا بالایی دارد اما این روش مستلزم تامین هزینه های مربوط به تعویض رزین هاست. اگرچه در حال حاضر تکنولوژی تعویض یون برای تصفیه آب در کشور ما وجود دارد ولی این رزین ها قیمت نسبتا بالایی دارند و استفاده از این روش برای تامین آب شرب، راه معقولی و به صرفه ای به نظر نمی رسد.» دکتر انوشیروان محسنی بندپی نیز در این خصوص می گوید: «استفاده از این روش ها زمانی مطلوب است که رزین ها سالم باشند. در استفاده از روش تعویض یون، این رزین ها باید به طور منظم تعویض شوند و این کار از لحاظ هزینه مقرون به صرفه نخواهد بود. شاید بتوان از روش تعویض یون در مقیاس های بزرگ تری استفاده کرد ولی استفاده از آن در دستگاه های خانگی معقول به نظر نمی رسد.»