روش های تصفیه آب خانگی

 متداول ترین روش های تصفیه آب خانگی بشرح زیر می باشد:

رزین های تبادل یون، برای کاهش سختی آب
رزین های تبادل یونی با تبدیل یون های کلسیم و منیزیم محلول در آب به یون های نامحلول ، آنها را جذب و در نتیجه سختی آب را کاهش می دهد. متاسفانه، این رزین ها محیط بسیار مساعدی برای رشد و تکثیر باکتری ها می باشند به طوریکه تعداد باکتری ها در داخل این فیلترها در کمترین مدت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
جدیدا برای مقابله با تکثیر میکرواورگانیزم ها در محیط رزینی، فیلترهای رزینی نوع Bacteriostatic تولید گردیده است که تا حدودی مانع تکثیر سریع میکروب ها در داخل فیلتر می گردد. با این وجود، قبل و بعد از این نوع فیلتر آب بایستی کاملا ضدعفونی گردد و چون راکد ماندن‌ آب در داخل بستر رزین موجب گندیدگی سریع آب می گردد، باید دقت نمود که آب در داخل این فیلترها همیشه جریان داشته باشد. رزین های داخل فیلتر پس از مدتی اشباع شده و بایستی تعویض شوند. استفاده از این فیلترها برای آب های مشکوک و یا آلوده به میکروب و انگل مجاز نمی باشد.

کربن اکتیو ( زغال فعال )، برای حذف کلر، رنگ، بو و تری هالومتان ها
فیلترهای کربن فعال خاصیت جذب مواد آلی و بعضی فلزات سنگین محلول در آب را دارد و رنگ، بو، کلر و ترکیبات کلر آب را حذف می نماید. مشابه فیلترهای رزینی، بستر کربن فعال محیط مساعدی برای تغذیه و تکثیر باکتری ها به شمار می آیند و پس از آن گندزدایی و تصفیه میکروبی ضروری می باشد.

زئولیت، برای حذف فلزات سنگین
زئولیت ها رزین های طبیعی هستند که دارای خاصیت مبادله کاتیونی و حذف فلزات سنگین می باشند. از جمله موارد مهم کاربری زئولیت ها حذف کاتیون های ارسنیک، تیتان، آلومینیوم کوبالت، کرم، آلومینیوم، سرب، روی و غیره می باشد.

فیلترهای سرامیکی، برای حذف مواد معلق، باکتری ها و انگل ها
فیلترهای سرامیکی با منفذهای عبور آب حدود 5/0 میکرون، مانع عبور مواد معلق و کلیه انگل ها و میکروب ها گردیده و با اطمینان کامل آلاینده های بیماری زای آب را حذف می نمایند. حتی آب های آلوده و مشکوک پس از عبور از این صافی ها کاملا شفاف، بهداشتی و قابل شرب می گردند.
تصفیه آب با فیلترهای سرامیکی تنها روش غیرشیمیایی می باشد که بدون نیاز به برق، آلودگی های میکروبی آب را حذف می نماید.
فیلترهای سرامیک مرغوب، در مواقع شیوع بیماری های اپیدمی نیز بهترین شیوه تامین آب شرب سالم در محل مصرف می باشند.

محصولات صنعتی
تجهیزات فاضلاب