ساختار دیزل ژنراتور چگونه است

دیزل ها از نظر طراحی به دو دسته V شکل و L شکل تقسیم می شوند. تنظیم دیزل های نوع V یا خورجینی نیازمند دقت بالا و تعمیر و بالانس مکانیکی ویژه است . اما در نوع L یا خطی، محور همه سیلندرها یکی است و استقبال از این نوع در ایران بیشتر است.
از لحاظ سرعت هم می توان دیزل ها را به سه دسته پر دور، دور متوسط و کم دور تقسیم کرد.
تعداد دور در دقیقه در دیزل های پر دور، از 750 تا 1500 دور متغیر است. نسبت وزن به قدرت این دسته از بقیه انواع کمتر و سرعت بارگیری و راه اندازی آنها بیشتر است.
دیزل های با دور متوسط در هر دقیقه حدود 450 دور می زنند و تعداد دور دیزل های کم دور هم از 400 دور در دقیقه کمتراست.
در دیزل ها هرچه تعداد دور دیزل کمتر باشد، نسبت واحد وزن آن بیشتر، قیمت بالاتر، مدت زمان رسیدن به بار کامل بیشتر و قدرت افزایش می یابد. دیزل ژنراتورهای پر دور معمولا برای تولید بار اضطراری بکار می روند و ژنراتورهای کم دورتر تامین کننده بار پایه هستند.
احتراق درونی دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتورها ترکیبی هستند از دو بخش موتور دیزلی و ژنراتور. طرز کار آنها به این شکل است که موتور دیزلی سوخت دیزل را به منظور تولید حرکت برای ژنراتورمی‌سوزاند و پس از آن ژنراتور حرکت را بواسطه نیروی الکترومغناطیس به الکتریسیته تبدیل می‌کند. دو جزء مختلف موتور و ژنراتور الکترومغناطیس با میل لنگی به یکدیگر وصل شده و حرکت تولید شده توسط موتور دیزلی را به آهنربای ژنراتور منتقل می‌کنند.
موتور دیزلی با یک احتراق درونی کوچک روشن می شود. در این موتورها دریچه ای تعبیه شده که سوخت را کنترل می‌کنند و سرعت موتور دیزلی را تحت کنترل در می‌آورند. این کار موجب استاندارد شدن قدرت خروجی ژنراتور می شود. سپس همزمان با چرخاندن میل لنگ توسط موتور دیزلی متصل به ژنراتور، محور اصلی آن درون محفظه آلترناتور می چرخد و این حرکت با سرعت بالا، سبب چرخش آهن ربا درون سیم پیچ ژنراتور می شود. به این ترتیب با استفاده از قانون القای الکتریکی، الکتریسیته تولید می شود.
گاورنر یا کلید هدایتگر هم به موتور اجازه می دهد در صورت افزایش مصرف، با بالابردن سرعت، الکتریسیته مورد نیاز را تامین کند، تا در صورت افزایش یا کاهش ناگهانی در مصرف کنندگان، میزان تولید برق را کنترل کند.
فیلتر های سوخت
فیلتر سوخت یکی از موارد اساسی در بحث نگهداری موتور دیزل و دیزل ژنراتورهاست. چراکه با وارد شدن ذرات آلودگی و یا ناخالصی به داخل سوخت، موتور آسیب دیده و زودتر فرسوده می‌شود.