ساخت موتور دیزل

ديزل با ترموديناميک و محدوديت‌هاي نظري و عملي موثر بر بهره‌وري سوخت آشنايي داشت. او مي‌دانست که حتي بهترين موتورهاي بخار نيز تنها بين ?? تا ?? درصد راندمان ترموديناميکي دارند که اين خود به معناي هدررفتن نزديک به ?? درصد از انرژي موجود در سوخت بود. او کار طراحي موتور را با هدف بهره‌وري بيشتر آن شروع نمود و تلاش داشت تا موتوري را بر پايه? چرخه کارنو طراحي نمايد. اما از اين طرح منصرف شد و کار بر روي طرحي از خود را آغاز نمود که بعدتر به‌افتخارش موتور ديزل نام گرفت. در موتور او تزريق سوخت پس از فرايند فشرده‌سازي انجام مي‌گرفت و اين سوخت بر اثر حرارت بالاي ناشي از فشرده‌سازي، مشتعل مي‌گرديد. او در ???? کتابي را با عنوان Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschine und der heute bekannten Verbrennungsmotoren (تئوري و ساخت موتورهاي حرارتي به‌عنوان جايگزيني براي موتورهاي بخار و ديگر موتورهاي احتراقي روز) در برلين منتشر ساخت و موفق شد تا بر اساس نظر و طرح خود موتوري را بسازد که کار مي‌کرد. اين موتور و موتورهاي پس از آن امروزه به نام موتور ديزل شناخته مي‌شوند . ديزل ژنراتور
در فاصله? سال‌هاي ???? تا ???? هاينريش فون بوتز، مدير ام آ ان در اگزبورگ، اين موقعيت را براي ديزل فراهم آورد تا به آزمايش و توسعه? طرح‌هايش بپردازد. هم‌چنين رودلف ديزل موفق شد تا طرح خود را در آلمان و کشورهاي ديگري همچون ايالات متحده آمريکا به‌ثبت برساند