سیستم فرمان AS

مزیت این سیستم دقت و چابكی بیشتر راننده در حین رانندگی و در هر موقعیتی است.

در قلب سیستم جدید AS مجموعه ای از  دنده های سیاره‌واری وجود دارد كه با ستون فرمان ادغام شده است. در رانندگی با سرعت های پایین مانند حركت در ترافیك شهری، در زمان پارك كردن خودرو و یا حركت در جاده های كوهستانی،سیستم AS میزان زاویه فرمان را افزایش می دهد. چرخ های جلویی به سرعت در مقابل حركات كوچك چرخ فرمان عكس العمل نشان داده و به این نحو راننده را قادر می سازد بدون نیاز به چرخاندن زیاد فرمان از میان فضاهای تنگ و باریك به راحتی عبور كند. از دیگر مزایای این سیستم، پارك كردن آسان خودرو و افزایش مانور خودرو  است. در سرعت های بالاتر و هنگام عبور از پیچ های تند، سیستم AS موجب كاهش تغییر در درجه زاویه فرمان می شود. این امر به راننده این امكان را می دهد تا در سرعت بالا توانایی بیشتری در كنترل فرمان  و نتیجتاً خودرو داشته و موجبات ثبات و راحتی بیشتری را برای وی فراهم آورد.

در صورتی كه خودرو در معرض خطر بی ثباتی باشد، مانند زمانی كه از سطوح ناهموار عبور نموده و  مستلزم استفاده مكرر ار ترمز است، می توان با استفاده از سیستم AS آن را مرتفع نمود. برای مثال، به منظور كاهش انحرافات خطرناك خودرو در این حالت، سیستم AS می تواند سریع تر از هر راننده حرفه ای، زاویه فرمان را افزایش دهد. این سیستم رابطه بین چرخ فرمان و چرخ های جلویی را مختل نكرده و بنابراین حتی در مواقعی كه سیستم الكتریكی خودرو به طور كامل از كار می‌افتد، خودرو در همه شرایط كاملا قابل كنترل خواهد بود.