سیستم میکروفیلتراسیون (MFS)

فن‌آوری غشائی
جداسازی جامد-مایع برای صنایع دارویی و فرآوری مواد غذایی
سیستم MFS، یک سیستم فیلتراسیون کاملاً خودکار و متراکم جهت جداسازی محلول‌های جامد-مایع می‌باشد.
این سیستم با غشاء SS کار می‌کند. لایه نازکی از سیال تثبیت کننده بر روی سطح غشاء جهت کمک به فرآیند جداسازی قرار می‌گیرد. از سیال تثبیت کننده بر حسب ترکیب جامد-مایع استفاده می‌شود. سیال تثبیت کننده امکان عمل فیلتراسیون را تا حد 0.1 میکرون فراهم می‌سازد. مواد جامد موجود در سیال، در داخل لایه‌ی نازک تثبیت‌شده تقسیم می‌شوند. وقتی‌که شدت جریان سیال فیلترشده کمتر از مقدار معینی شود، فرآیند فیلتراسیون متوقف می‌گردد. لایه‌ای از سیال تثبیت کننده همراه با ماده‌ی جامد، خشک می‌شود و از روی غشاء استوانه‌ای SS به‌طور خودکار برطرف می‌گردد. بعد از انجام فرآیند تمیز کردن، دستگاه مجدداً با لایه‌ی نازکی پر می‌شود و فرآیند فیلتراسیون دوباره شروع می‌گردد. سیال تثبیت کننده می‌تواند از موادی همچون : سلولز، kiezelguhr، زئولیت، پرلیت یا کربن فعال تشکیل شده باشد.

سیستم میکروفیلتراسیون با غشای SS
از سیستم MFS جهت حذف ذرات معلق از محلول سخت و تبدیل آن به محلولی تمیز استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از سیستم MFS را می‌توان در صنایع دارویی، صنایع شیمیایی و نیمه هادی‌ها پیدا نمود:
• جداسازی کاتالیست‌ها
• جداسازی آنزیم‌ها و مخمر‌ها
• تصفیه‌ی سیالات در فرآیند استخراج
• جداسازی قطعات شیشه‌ و ذرات فلزی از نفت / سیال
همچنین از سیستم MFS در فرآیند تصفیه‌ی آب و فاضلاب استفاده می‌شود:
• برای بازیابی سیالات مصرف شده در مخزن / ظرف شستشو
• تصفیه‌ی روغن‌های تمیزکننده که در چاپخانه‌ها و ساخت ماشین‌آلات استفاده می‌شوند
• حذف ترکیبات سمی از فاضلاب‌های گالوانیکی
• حذف ذرات معلق از فاضلاب‌های نساجی
• پیش تصفیه برای اولترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس

خوراک در مقابل آب تصفیه شده × 6
مزایای استفاده از MFS :
1. میکروفیلتراسیون بن‌بست با زمان‌های احیای کوتاه
2. عدم استفاده از مواد شیمیایی تمیزکننده
3. توان عملیاتی بالا و کنسانتره خشک
4. هزینه‌های پایین عملیاتی
5. فشار کمتر از 4 bar
6. تمام خودکار
7. تماماً ساخته شده از SS
8. امکان انجام فرآیند استریل سازی