ظرفیت واقعی دیگ بخار

يکي ديگر از عوامل موثر در کارايي و قيمت ديگ بخار ظرفيت حقيقي آن مي باشد. ظرفيت ديگ بخار عبارت است از ميزان توليد بخار در واحد زمان. به طور مثال يک ديگ بخار با ظرفيت ? تن در ساعت ، بايد مقدار ? تن يا ???? ليتر آب را در يک ساعت به بخار تبديل نمايد. متاسفانه اداره استاندارد و استاندارد ملي ???? بر روي ظرفيت واقعي ديگ و ميزان سطح انتقال حرارت آن هيچ گونه نظارتي نداشته و اين مورد را به سازنده واگذار نموده است! بنابراين در بسياري از مواقع شاهد هستيم ظرفيت واقعي ديگ هاي بخار برخي از توليد کنندگان از ظرفيت اسمي آن بسيار پايين تر است.

(در حالت ايده آل و اصولي ظرفيت بويلر بايد به گونه اي باشد تا با ميزان ??% خاموش بودن مشعل در واحد زمان، بخار مطابق ظرفيت مورد نظر توليد گردد به طور مثال يک ديگ بخار ? تن در ساعت بايد با مجموعا ?? دقيقه کارکرد مشعل در ساعت اين ميزان بخار را توليد نمايد. در صورتي که مشعل به صورت دائم کار نمايد تا ظرفيت مورد نياز تامين گردد موجب استهلاک سريع ديگ و مشعل مي گردد. )