علت خاموش شدن مشعل دیگ بخار

علت خاموش شدن مشعل ديگ بخار بلافاصله پس ازروشن کردن چيست ؟

-چشم الکتريکي کثيف است
-در مسير نور شعله و چشم الکتريکي مانع قراردادرد
- اتصالات الکتريکي محکم نيست
- اتصالات الکتريکي در مدار چشم الکتريکي بر عکس بسته شده است
- جريان در يافتي چشم الکتريکي کم است
- نسبت سوخت و هوا مناسب نيست و شعله کامل ايجاد نمي شود
- اتصالات روي پايانه پمپ صحيح يا محکم نباشد
- شير تغذيه ورودي آب به ديگ بسته يا اشکال داشته باشد
- دستگاه کنترل کننده سطح آب اشکال داشته باشد
- اتصالات الکتريکي دستگاه کنترل کننده سطح آب صحيح يا محکم نباشد
- شناور گير کرده باشد
- شير زير دستگاه کنترل کننده سطح آب باز نباشد ( در ديگ هاي با ظرفيت بالا )
- کنتاکتور پمپ آب اشکال داشته باشد
- اتصالات صحيح نباشد
- رله اضافه بار مربوطه عمل کرده باشد
- فيوز در مدار قدرت پمپ سوخته باشد 

خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم