عوارض آنتی اسکالانت

آنتي اسکالانت يا مواد ضد رسوب ممبران ، به موادي گفته مي شود که با استفاده در سيستم هاي اسمز معکوس ، مانع از تشکيل رسوب (Scale) در ممبران هاي RO مي شود.اين مواد از جنس پليمرهايي بر پايه آکريليک اسيد و يا از ارگانوفسفات ها مي باشند.

آنتي اسکالانت ها وظيفه کنترل تشکيل رسوب کربنات کلسيم در شرايط LSI و S&DSI مثبت و همچنين کنترل تشکيل ساير رسوبات (سولفات ها ، فلوئوريد ، سيليس و …) در شرايط SR بالاتر از ??? % را بر روي ممبران هاي اسمز معکوس بر عهده دارند .

مکانيسم عملکردي :

اين مواد در سيستم هاي RO قبل از فيلترهاي کارتريجي به آب تزريق شده و جون داراي بار الکتريکي منفي مي باشند ، جذب کريستال هاي رسوب با بار مثبت شده و مانع از رشد رسوب مي شوند.در واقع آنتي اسکالانت ها با کند کردن سرعت تشکيل رسوب ، مانع از تشکيل رسوب (کريستالي شدن رسوب) شده و باعث مي شوند که رسوبات قبل از کريستالي شدن توسط آب شسته شوند و به همين دليل قابليت از بين بردن رسوبات تشکيل شده بر سطح ممبران را ندارند. برخي از اين مواد نيز با شناورسازي رسوبات ، آنها را از سيستم خارج مي کنند.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، هر آنتي اسکالانت بر دسته اي از رسوبات تاثير گذاشته و قابليت استفاده براي تمامي رسوبات را ندارد ، به همين دليل قبل از تهيه اين مواد ، با در نظر گرفتن رسوبات احتمالي تشکيل شده در پساب با توجه به نرم افزارهاي طراحي و يا نمونه برداري از پساب توليد شده و مشاهده نتايج آناليز آن ، ماده ضد رسوب متناسب با سيستم خود را تهيه نماييد.
بدليل وجود تفاوت هايي در کيفيت و اثر گذاري مواد توليد شده توسط شرکت هاي مختلف ، حتما ميزان دوز تزريق نمونه تهيه شده را از شرکت سازنده درخواست نماييد و يا از برگه اطلاعات محصول استخراج نماييد.
منبع: پاسارگاد صيام 

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 خدمات شیشه و آینه اردلان گلس

تولید و ساخت صنعتی
خدمات شیشه و آینه