عوامل خوردگی کوره دیگ بخار

يکي از مشکلات اساسي که مي تواند باعث بروز مشکل براي کوره ها باشد، خوردگي در نقاط و وسايل مختلف آن است که ضمن هدر رفتن مقدار زيادي انرژي، آسيب هاي مکانيکي متعددي به کوره وارد مي کند. از آنجا که هر کوره از بخش هاي متعددي همچون بدنه، اطاقک احتراق (Fire Chamber)، دودکش، مشعل و ساير تجهيزات جانبي تشکيل شده، لذا علل خوردگي و راه حل هاي پيشنهادي در هر يک از بخش ها به طور مجزا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. (ديگ بخار)

? بدنه کوره :

معمولاً بدنه يا ديواره خارجي کوره ها را از ورقه استيل??/? و کف آن را از ورقه ?/? مي سازند.

در طراحي ها عموماً اتلاف حرارتي از بدنه کوره حدود ? درصد منظور مي شود. نوع و ضخامت عايق کاري بدنه داخلي کوره بايد طوري در نظر گرفته شود که دماي سطح خارجي کوره بيش از (????° F ) نشود. اصولاً عايق کاري و عايق هاي به کار رفته در کوره ها از نظر سرويس دهي مناسب، عمر معيني دارند و به مرور زمان ساختمان کريستالي آنها تغيير يافته و ضخامت آنها کم مي شود و اين تغييرات ساختماني سبب تغيير ضريب انتقال حرارت و اتلاف انرژي به بيرون خواهد بود. مطالعات ميکروسکپيک و کريستالوگرافيک چند نمونه عايق کار کرده، با نوع تازه آن مويد اين مطلب است. در صورتي که عايق ديواره هاي کوره بر اثر بنايي ناصحيح، عدم انجام صحيح Curing بر مبناي دستورالعمل، حرارت زياد و يا شوک هاي حرارتي ترک بردارد، نشت گازهاي حاصل از احتراق که عبارتند از: So x ، No x، N?،Co? (درصورتي که نفت کوره به عنوان سوخت مصرف شود) و بخار آب در لابلاي اين ترک ها و تجمع آنها در لايه بين بدنه کوره و عايق ديواره و سرد شدن تدريجي آنها تا دماي نقطه شبنم، باعث خوردگي بدنه مي شود.

تداوم اين امر ضمن اتلاف مقدار بسيار زياد انرژي (از طريق بدنه کوره به محيط اطراف)، باعث ريختن عايق و در نتيجه اتلاف بيشتر انرژي و گسترش خوردگي بر روي بدنه کوره و ساير نقاط آن خواهد شد.

در يک بررسي ساده بر روي کوره اي که چندين سال از عمر عايق آن مي گذشت ملاحظه شد که دماي اندازه گيري شده واقعي سطح کوره در اکثر نقاط بسيار بيشتر از ميزان طراحي است. اين مقدار در بعضي از موارد به (????° F) نيز مي رسيد.

در اين کوره ضمن جدا شدن عايق از ديواره کوره و گسترش خوردگي در نقاط مختلف بدنه، گرم شدن بدنه کوره نيز موجب خم شدن ديواره ها شده و سرعت خوردگي را افزايش داده و باعث خرابي قسمت هاي مختلف کوره شده است. به طور کلي براي جلوگيري و يا کاهش مشکلات خورندگي بر روي بدنه کوره لازم است به هنگام تعميرات اساسي ضمن توجه به عمر عايق ديواره در صورتي که عمر آنها از حد معمول گذشته باشد (البته با توجه به درجه حرارتي که درهنگام کار کردن واحد درمعرض آن بوده اند) آنها را با عايق مناسب و استاندارد تعويض کرد و در صورت وجود ترک (قبل و يا بعد از بنايي)، محل ترک ها را با الياف مخصوص KAOWOOL پر کرد. همچنين در بنايي، عمليات Curing را مطابق دستور العمل انجام داد تا پيوند هيدروليکي در عايق هاي بکار رفته در بنايي، به پيوند سراميکي تبديل شده و ميزان رطوبت باقيمانده در ديواره از ?.? gr/m? بيشتر نشود.

البته چنانچه Ceramic Fiber (الياف سراميکي) به عنوان عايق ديواره کوره مورد استفاده قرار گيرد، بدليل عدم نياز به Curing و Drying و سبکي وزن، مشکلات احتمالي استفاده از عايق هاي نيازمند به Curing را نخواهيم داشت. ضمن اين که عمر بيشتر و چسبندگي بهتري به ديواره، نسبت به ديگر عايق هاي موجود دارند.