فاکتورهای مهم و ضروری در عملکرد پمپ آب

بررسی پمپ آب
پمپ آب نباید مداوم کار کند. چون داغ می شود و انرژی را هدر می دهد. پمپ آب نیاز دارد که بر اساس فشار، سرعت جریان و ارتفاع بررسی شود. انتخاب پمپ آب اشتباه، هزینه های اضافی در انرژی و تعمیر و نگهداری روی دست شما خواهد گذاشت. الکتروپمپ

نحوه نصب پمپ آب
پایه ها، صفحه ها، فندانسیون ها
تراز شفت
لوله کشی
تاثیرات محیط بر دستگاه

حتی انتخاب درست یک پمپ آب هم می تواند منجر به شکست شود اگر به خوبی نصب نشود.

کاویتاسیون در پمپ آب

کاویتاسیون یک عامل آسیب رسان به سیستم های آبی است.
انرژی متحرک به یاتاقان ها و سیل های پمپ آب آسیب وارد می کند.
فرسایش به پروانه ها و محفظه ی پمپ آب آسیب وارد می کند.

کاویتاسیون معمولا هنگام مکش پمپ آب اتفاق می افتد. وقتی فشار مکش خیلی پایین باشد، با وارد شدن مایع به پمپ آب، حباب های بخار تشکیل می شود.

 

دو نوع کاویتاسیون وجود دارد:

کاویتاسیون مکش: در چشم پروانه اتفاق می افتد.
کاویتاسیون تخلیه: در نوک پروانه اتفاق می افتد.
CAVITATION

نگهداری پمپ آب و موارد پیشگیری

اهداف اصلی مورد نظر در نگهداری از پمپ آب

پیشگیری از خرابی پمپ آب
حفظ ظرفیت مناسب پمپاژ
دستیابی به هدف هنگام استفاده از پمپ آب
یک برنامه برای نگهداری و پیشگیری تنظیم کنید. راهکارهای سازنده را دنبال کنید.
همیشه به خوبی دستگاه را وارسی کنید و اطلاعات مربوط به دستگاه را حفظ کنید.
با سیستم پمپ خود آشنا شوید.
دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی که شامل نمودارها و منحنی ها می شود را بخوانید.
پیشنهاد می شود این موارد را چک کنید:
کارهایی که باید به صورت هفتگی انجام شود:
ثبت میزان مکش و تخلیه
ثبت مدت زمان اندازه گیری
کارهایی که باید به صورت ماهانه انجام شود:
چک کردن شیر فلکه
کارهایی که باید به صورت شش ماه یکبار انجام شود:
در صورت نیاز منافذ پروانه را چک کنید.
میزان روغن را در سیل و محفظه ی موتور چک کنید.
کارهایی که باید به صورت سالانه انجام شود:
در صورت نیاز روغن سیل و محفظه ی موتور را تعویض کنید.
آلارم ها را تست کنید که درست کار می کنند یا خیر.
تست های الکتریکی اولیه را انجام دهید.
نگهداری سایر لوازم و تجهیزات پمپ آب
شامل لوازم تمام پمپ ها می شود
کنترل ها
شیرهای ایزوله
شیرهای چک
شیرهای کنترل فشار
درجه ها
کمپرسورها

فهرست قطعات پمپ آب
قطعات اصلی پمپ آب را مشخص کنید و یدکی آنها را نیز خریداری کنید. مخصوصا اگر سفارش دادن قطعه ای زمان زیادی می برد.
یاتاقان ها
سیل ها
رینگ و واشرها
سیم های برق
پروانه ها

فهرست پمپ آب یدکی
پیشنهاد می شود فهرستی از پمپ آب های یدکی برای اتصال های مهم داشته باشید.
داشتن پمپ آب یدکی باعث افزایش عمر مفید پمپ آب می شود.
همچنین داشتن پمپ آب یدکی باعث می شود هزینه های کمتری برای تعمیر متحمل شوید. تعمیر پمپ آب، نگهداری از آن و پیشگیری از مشکلات مربوط به پمپ آب و هزینه حمل و نقل آن هم (وقتی نیاز اورژانسی وجود نداشته باشد) کمتر است.
منبع: بازرگانی مستر