فرایند تصفیه آب

درباره فرایند تصفیه آب مقالات متعددی وجود دارد که ممکن است مراحل متفاوتی در تصفیه آب خانگی و صنعتی را مورد بررسی قرار داده باشند . در زیر مقاله دیگری در این را رابطه را مطالعه خواهید کرد.

فرآیند تصفیه آب
ورودی آب - Water Intake
آب خام از رودخانه وارد تأسیسات تصفیه‌خانه شده و به مرکز پمپاژ واقع منتقل می‌شود. مرحله‌ی پیش‌تصفیه، یک فرآیند مهم در امر بهره‌برداری از هر تصفیه‌خانه آب آشامیدنی است. مرحله پیش‌تصفیه با عبور آب از میان آشغال‌گیر غربالی، که آشغال‌های بزرگ‌ همچون قطعات چوب و برگ درختان را جمع می‌کند، آغاز می‌شود. سپس آب وارد حوضچه آب خام می‌گردد که در آن سرعت آب کند بوده و رسوبات سنگین‌تر و سنگ‌ریزه‌ها اجازه می‌یابند که در کف حوضچه ته‌نشین شوند. این رسوبات به‌طور متناوب در یک فرآیند جداسازی با استفاده از یک لایروب شناور جمع‌آوری می‌شوند.

آشغال‌گیر - Screening
دستگاه آشغال‌گیر که در انتهای حوضچه‌های آب خام قرار دارد، به‌طور خودکار آشغال‌های کوچک‌تر مانند شاخ و برگ‌های کوچک‌تر و تکه‌های پوست درختان را جمع می‌کند. این آشغال‌گیرها آخرین مرحله از فرآیند پیش‌تصفیه در Chalk Bluff محسوب می‌شوند و اکنون آب برای ورود به اولین مرحله‌ از فرآیند تصفیه اصلی یا انعقاد، آماده می‌باشد.

انعقاد - Coagulation
آب وارد اولین مرحله از فرآیندهای تصفیه اصلی به‌نام انعقاد، می‌شود. در این مرحله مواد شیمیایی که منعقد کننده و پلیمر نامیده می‌شوند به آب افزوده می‌گردند. مواد شیمیایی با استفاده از یک همزن سریع، در آب پخش می‌شوند. این مواد شیمیایی با داشتن طبیعتی خنثی باعث ایجاد نیروهایی می‌شوند که ذرات کوچک گرد و خاک را در کنار هم نگه‌داشته و مواد ژله‌ مانندی ایجاد می‌کنند که میکروفلوک نامیده می‌شوند. این مرحله بسیار مهم است و بعد از آن آب وارد مرحله بعدی به‌نام لخته‌سازی می‌شود.

لخته‌سازی - Flocculation
میکروفلوک‌های تشکیل‌شده در فرآیند انعقاد بسیار چسبنده هستند. در مرحله لخته‌سازی، آب در یک دوره زمانی طولانی به‌آرامی همزده می‌شود آنچنانکه میکروفلوک‌های کوچک و ذرات ریز گرد و خاک با هم برخورد کنند و ذرات بزرگ‌تری به‌نام فلوک تشکیل دهند. همزدن آهسته توسط چرخیدن چرخ‌های پارو دار و بزرگ مستغرق در حوضچه‌های لخته‌سازی انجام می‌گردد. سپس آب از حوضچه‌های لخته‌سازی خارج شده و وارد حوضچه‌های رسوب‌دهی می‌شود.

رسوب‌دهی - Sedimentation
کار اصلی حوضچه‌های رسوب‌دهی، آماده سازی آب برای انجام فیلتراسیون مؤثر می‌باشد. در حوضچه رسوب‌دهی، جریان‌ها و گردابه‌ها حداقل هستند تا فلوک‌های تشکیل شده در مرحله‌ی لخته‌سازی بتوانند با استفاده از نیروی وزن ته‌نشین شوند. فلوک‌های ته‌نشین ‌شده، همانند لجن جمع‌آوری می‌شوند. پس از فرآیند ته‌نشینی، فقط ذرات بسیار ریز در آب ته‌نشین نمی‌گردند که آنها نیز در مرحله‌ی بعد فیلتر و جدا می‌شوند.

فیلتراسیون - Filtration
فیلتراسیون عبارت است از فرآیند عبور آب از میان لایه‌های شن و کربن جهت حذف ذرات نامطلوب، که معمولاً به‌آنها کدورت گفته می‌شود. حذف کدورت بسیار مهم است، زیرا ذرات موجود در آب می‌توانند در فرآیند ضدعفونی کردن اختلال ایجاد کنند. فیلترها قادرند تا حد زیادی مقدار ذرات ته‌نشین نشده در مرحله‌ی ته‌نشینی قبلی را کم کنند. وقتی فیلتر شروع به مسدود شدن می‌کند و کارایی فیلتراسیون آب کم می‌شود، سیستم شستشوی معکوس خودکار برای تمیز کردن و آماده‌سازی فیلتر جهت استفاده مجدد به‌کار می‌افتد.

ذخیره‌سازی - Storage
در مرحله‌ی بعد، آب تمیز حاصل از فرآیند فیلتراسیون با استفاده از کلر ضدعفونی می‌شود. پس از افزودن کلر، آب به مخازن نهایی جاری شده و زمانی را برای تماس آب با کلر اختصاص می‌دهند تا از ضدعفونی شدن کامل مطمئن شوند. همچنین از این مخازن به‌عنوان مخزن ذخیره‌ برای کمک به رفع نوسانات روزانه جهت تقاضاهای مشتری استفاده می‌شود.

ایستگاه پمپاژ - Pump House
pH آب تمیز و ضدعفونی شده با استفاده از سود سوزآور تنظیم می‌شود تا از خوردگی لوله‌های شهری جلوگیری شود. پس از این تصفیه نهایی با استفاده از مواد شیمیایی، آب برای استفاده مشتری آماده می‌باشد. تنها پس از این مرحله، آب پاک و سالم می‌تواند وارد شهر شده و یا به دیگر مخازن ذخیره‌سازی پمپاژ گردد.