قطعات اصلی دیگ های بخار

ديگ هاي بخار شامل بدنه اصلي (Shell) و صفحه لوله ها (Tube – plate End plate) ، کوره و اطاقک برگشت دود و لوله هاي پاس ? و ? مي باشد. ديگ هاي فوق به همراه کوره از نوع سه پاس و Wetback مي باشند.
پاس اول: شامل کوره که به شبکه جلوي محفظه احتراق جوشکاري شده است.
پاس دوم: شامل لوله هايي از اطاقک برگشت به جعبه دود جلوي ديگ مي باشند.
پاس سوم: شامل لوله هايي از جعبه دود جلو به جعبه دود عقب مي باشند.
شعله تشکيل شده در پاس اول به صورت مخلوط هوا و مواد حاصل از احتراق در دماي بالا از لوله هاي پاس دوم و سوم عبور و به جعبه دود عقب وارد شده و از آنجا از طريق دودکش خارج دمي شود و در طي اين مسير آب بيشترين گرماي ممکن را از محصولات احتراق دريافت مي کند.

در بدنه ديگ هاي بخار دريچه هاي دست رو و آدم رو و لايروبي وجود دارد که هر کدام داراي درب متحرک بوده و توسط واشر گرافيتي آب بندي مي گردند. درب هاي جلو و عقب ديگ براي تميزکاري و تعميرات پيش بيني شده است.
لوله هاي پاس ? و ? از دو نوع لوله هاي معمولي (Plain Tube) و لوله هاي مقاوم (Stay Tube) تشکيل شده اند که لوله هاي معمولي با روش اکسپندکاري انتهاي لوله ها آب بندي شده و دو سر لوله هاي مقاوم به صفحه لوله ها جوشکاري مي گردند. بعد از اتمام کليه مراحل جوشکاري در ساخت و قبل از انجام عايق ديگ را تحت آزمايش هيدرواستاتيک قرار مي دهند. بدين صورت که دريچه هاي آدم رو و دست رو را باز کرده و داخل ديگ را کاملاً شستشو مي نمايند و بعد از بستن و آب بندي کردن درب ها ، ديگ را پر از آب و هواگيري نموده و فشاري تا ?/? برابر فشار طراحي ديگ بخار به آن اعمال مي نمايند. سپس تمام قسمت هاي ديگ را با دقت کامل کنترل کرده تا از عدم وجود نشت در قسمت هاي مختلف آن بخصوص از محل لوله هاي اکسپند شده اطمينان حاصل نمايند. جهت تخليه آب ديگ بايستي حوضچه يا مخزني در نزديکي شير تخليه آب ايجاد گردد حوضچه فوق پر از آب بوده و قسمت بالاي آن به چاه راه داشته باشد و لوله تخليه ديگ جهت خفه شدن بخار به داخل حوضچه هدايت گردد و دريچه حوضچه مي بايستي به طور متحرک پوشانيده شود.