قیمت دیگ بخار

کيفيت و قيمت يک ديگ بخار به پارامترهاي مختلفي بستگي دارد. در اين مقاله مي کوشيم به شرح اين پارامترها بپردازيم تا خريدار با آگاهي بيشتري بتواند محصول مورد نياز خود را که قلب يک سيستم مي باشد انتخاب و خريداري نمايد. علاوه بر اهميت ديگ بخار در يک سيستم توليدي توجه به خطرات و نکات ايمني آن بر کسي پوشيده نيست.قيمت بويلر بخار
امروزه خوشبختانه تعداد توليدکنندگان داخلي ديگ بخار افزايش چشم گيري داشته و اين موضوع موجب ايجاد رقابت و بهبود کيفيت در توليد ديگ بخار گرديده است. اما از طرف ديگر متاسفانه موجب رقابت نا سالم و توليد محصولي با قيمت پايين و البته کيفيت پايين تر توسط برخي از توليدکنندگان شده است. اين موضوع از چند نکته سرچشمه مي گيرد:
برخي از خريداران تخصص لازم و آشنايي کافي با ديگ بخار ندارند.
برخي از خريداران صرفا قيمت اوليه پايين را در نظر گرفته و هزينه هاي بسيار بيشتر ناشي از راندمان پايين ديگ و مصرف بيشتر سوخت را در نظر نمي گيرند.
برخي از خريداران از خطرات جاني و مالي يک ديگ بخار غير ايمن و بي کيفيت آگاهي ندارد.
با توجه به مقدمه بالا به شرح پارامترهاي موثر در کيفيت و در نتيجه قيمت يک ديگ بخار مي پردازيم:

ديگ بخار استاندارد
اولين و حداقل پارامتر جهت انتخاب يک ديگ بخار، استاندارد بودن آن است. علي الرغم اينکه استاندارد ملي ديگ هاي بخار به شماره ???? هم اکنون اجباري مي باشد باز هم شاهد توليد و فروش ديگ هاي بخار غير استاندارد و غير ايمن با قيمت نازل هستيم. لازم به ذکر است در صورت اطلاع اداره کار و يا اداره استاندارد، کارخانه توليدکننده و همچنين استفاده کننده از ديگ بخار غير استاندارد توقيف و پلمپ خواهد شد. (نمونه: ? برند ديگ بخار غيراستاندارد توقيف شد)
يک ديگ بخار استاندارد بايد به همراه پلاک استاندارد و دفترچه بازرسي فني ارائه گردد اين دفترچه شامل نقشه هاي تاييد شده ديگ ، گواهي ورق ها و لوله هاي استفاده شده ، WPS و PQR جوشکاري ، گواهي نامه جوشکاران ، تست هاي حين توليد ، تست سرد و گرم ديگ و … مي باشد. (متاسفانه به دليل برخي از کوتاهي هاي خواسته يا ناخواسته توسط برخي از شرکت هاي بازرسي اداره استاندارد ، شاهد عدم انجام صحيح و دقيق کنترل هاي فوق حتي در برخي از ديگ هاي بخار استاندارد هستيم.)