لنزهای دوربین مدار بسته

بر روي هر دوربين مدار بسته اي لنز قرار دارد و تاثير قابل توجهي بر روي محيطي که دوربين در حال مانيتور آن است، دارد. نصب دوربين مدار بسته با لنز اشتباه مي تواند سبب شود تا منابع ويدئويي دوربين استفاده چنداني نداشته باشند.
چيزي که شما بايد در ذهن داشته بايد اين است که در هنگام خريد دوربين مدار بسته هرچند اندازه لنز دوربين کوچک تر باشد بر حسب mm از لحاظ طيفي دامنه ديد شما بيشتر است.
براي مثال، دوربيني با لنز ??mm داراي دامنه ديد باريکي است (اف ا وي) و قابليت تمرکز بر روي اشياء در فواصل دور زماني که دوربين ها داراي لنز هاي ?mm هستند داراي دامنه ديد وسيع است و مناسب براي مانيتور کردن اشياء در فاصله نزديک است.

لنزهاي متغيير در مقابل لنز هاي ثابت
لنزهاي ثابت لنز هايي هستند که داراي مجموعه اي از طول تصويري هستند که شما آن ها را به صورت “اx” mm مي بينيد. اين لنز ها تنها قابليت ديد افراد، اشياء و محيط ها را دارند که کمي دورتر از دوربين قرار دارند و کيفيت ديد شما به جايي که شما دوربين مدار بسته را وصل کرده ايد اثر مي گذارد. فروش دوربين مداربسته

لنز هاي چند بعدي

اين لنز ها لنزهايي هستند که با طول ظاهري که شما به صورت “mm”x-y’ مي بينيد قابل انطباق است. اين به شما اين امکان را مي دهد تا براي مشاهده افراد، اشياء و محيط ها در فواصل مورد نظر خود و انعطاف پذيري دوربين مدار بسته و کنترل بيشتر بر روي وضوح تصوير در دوربيني خاص لنزها را تنظيم و تطبيق دهيد.

اين نوع از لنزها به شما در گرفتن تصاوير ويدئويي کمک مي کنند اما لنز هاي چند بعدي داراي انعطاف پذيري بيشتري در هنگام نصب دوربين مدار بسته هستند و به شما اين امکان را مي دهند تا شما کنترل بيشتري بر روي کيفيت تصاوير ويدئويي داشته باشيد.

همانطور که مي دانيد انواع مختلفي از دوربين مدار بسته وجود دارد. دوربين هاي امنيتي تصاوير را با استفاده از سي ام ا سي (نيم رساناي اکسيد فلزي مکمل) و يا چيپ هاي سنسوري سي سي دي ( ابزرار دو قلوي شارژي) ايجاد مي شوند. اندازه اين چيپ دوربين مدار بسته يه طور معمول ?/?، و ?/?و ?/? است. به عنوان يک قانون کلي، هر چه اندازه چيپ بزرگ تر باشد کيفيت تصوير توليد شده بهتر و قيمت آن گران تر است. تکنولوژي پيشرفت کرده است تراکم بالاي چيپ هاي سي دي ?/?و ?/? مي تواند در حال حاضر تصوير با وضوح شبيه تصاوير توليد شده در نسخه قديمي چيپ ?/? و ?/? را ايجاد کنند.

بيشتر دوربين هاي توليد شده داراي لنزهاي استاندارد ?.? mm هستند که داراي ?? درجه از دامنه ديد هستند. شکل ?.? شماري از لنزهاي معروف را نشان مي دهد و دامنه ديد مربوط به آن را نمايش مي دهد. بعضي از دوربين ها که داراي لنز متغير چند بعدي هستند و مي توانند با طول ظاهري تصوير منطبق شوند. لطفا براي اطلاعات بيشتر درباره لنزها و دامنه ديد آن ها به عنوان ابزار مقايسه اي لنزها رجوع کنيد.
منبع: نگاکو