لنزهای چند کانونی

لنزهاي چند کانوني لنزهاي دوربين مدار بسته هستند که داراي طول کانوني هستند که در آن تمرکز با تغيير طول کانون (و يا وسعت آن) تغيير مي کند. در مقايسه با لنزهاي زوم ( دستي) که در ميزان تمرکز خود در زمان زوم لنزها ثابت مي مانند ( تغيير طول تمرکزو وسعت آن) . بسياري ازاين به اصطلاح لنزهاي فوکال به خصوص در نمونه هاي دوربين مدار بسته لنزي ثابت واقعا از نوع لنزهاي چند کانوني هستند.

لنزهاي چند کانوني تصوير چپ با mm 2.8 در محل تمرکز است. تصوير مياني باmm 12 با تمرکز در سمت چپ تصوير تنها از زاويه با mm 2.8 است. تصوير راست در زاويه mm 12 دوباره تمرکز کرده است. نقطه بسته شده طول تمرکز و نقطه بعدي محل تمرکز است.

براي يک انسان تازه کار، سيستم دوربين مدار بسته مي توانند به نظر گيج کننده باشند. سوالي که اغلب از سوي خريداران پرسيده مي شود اين است که لنزهاي چند کانوني چه هستند. دو نوع اصلي از لنزهاي دوربين مدار بسته وجود دارد. شما مي توانيد يک لنز ثابت داشته باشيد و يا از لنزهاي چند کانوني استفاده کنيد. لنز هاي ثابت لنز هاي داراي دهانه اي هستند که قابل تغيير نيستند. اما آن ها براي هر دو کاربرد و يا تطابق استفاده نمي شوند. زماني که شما يک لنز ثابت مي خريد مي خواهيد از يک تنظيم کننده لنز استفاده کنيد تا از گشادي مناسب لنز اطمينان حاصل کنيد. چون شما زماني که ان را نصب کرديد نمي تونيد آن را تطبيق دهيد. نصب دوربين مداربسته

لنزهاي چند کانوني معمولا گران تر هستند اما اين امکان را فراهم مي کند تا گشادي لنز را روي حالت پرواز تطبيق دهيد. اين فضاي خالي کم تري را براي اشتباهات ايجاد مي کند و همچنين اين امکان را فراهم مي کند تا تغييرات درديد در زمان ديگر ايجاد شوند. لنزهاي چند کانوني داراي درجه گشادي مختلفي هستند. سايز لنز ها مي توانند ?.?، ??،?.?-?، ?-??و ?-???mm باشند. هر چه شماره گشادي لنز بالاتر باشد زوم بيشتري در تصوير ظاهر خواهد شد و جزئيات بيشتري در عکس گرفته مي شود. در خاطر داشته باشد همه لنز ها داراي مقدار کم و زياد هستند(کامل نيستند). هر چه گشادي آن بيشتر باشند جزئيات آن بزرگ تر خواهند شد و اما شما دامنه ديد کم تري را خواهد داشت پس تصاوير نازک تر خواهند شد. هر چه گشادي آن کم تر باشد دامنه ديد آن وسيع تر است اما جزئيات کم تري ظاهر خواهد شد.
منبع: نگاکو