مالیات،جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی

 به گزارش صنعت نیوز ، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دو چالش بزرگ شدن اندازه دولت و آسیب پذیری وابستگی به درآمدهای نفتی گفت : درآمدهای مالیاتی ، جایگزین مناسبی برای درآمدهای پرنوسان نفتی است.

علی طیب نیا در پیامی به هفتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران و جشنواره پژوهش های برتر مالیاتی و مالیه عمومی افزوده است: در قرن اخیر ، مدیریت و فروش نفت از طریق دولت به تدریج بدنه دولت و دستگاه دیوان سالاری آن را بزرگ کرده است و وفور این منابع طبیعی و هزینه و تزریق منابع آن به اقتصاد، موجب افزایش انتظارات عمومی از دولت شده است.
همچنین این باور را در میان دولتمردان به وجود آورده است که در همه امور مملکت دخالت، مشارکت و تصدی گری کنند.
طیب نیا ، این پدیده را بزرگ شدن بی حد و حصر اندازه و حضور دولت در همه ارکان اقتصاد و تنگ تر شدن عرصه برای فعالیت بخش خصوصی درکشور دانست.
وی تصریح کرد: گسترش سیطره دولت و نهادهای شبه دولتی، کاهش کارایی اقتصادی و از بین رفتن درآمدهای مالیاتی را در پی داشته است.
وزیر اقتصاد همچنین عواملی مانند برون زا بودن قیمت نفت و ورود شوک های ناشی از نوسان قیمت های طلای سیاه را به اقتصاد کشور از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران دانست.
وی گفت: همین نوسان ها موجب ناپایداری درآمدهای دولت و بی ثباتی اقتصاد کشور شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تورم ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی ناشی از نفت به پول ملی ، بیماری هلندی ، واردات بی رویه و رکود تولیدات داخلی از دیگر پیامدهای وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است.
طیب نیا تصریح کرد : رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری جز با قطع وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای پرنوسان و نامطمئن نفتی، بازنگری در شیوه های مصرف و مدیریت این درآمدها و توجه به دیگر منابع و توان داخلی میسر نیست.
وی گفت : یکی از منابع عظیم درآمدی که می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد ، درآمدهای مالیاتی است.
وزیر اقتصاد افزود : این منبع درآمدی باید با توجه به دو اثر عمده و فزاینده رونق تولید داخلی و رونق کسب و کار محقق شود.
طیب نیا با بیان اینکه بخش اعظمی از هزینه های دولت از طریق درآمدهای نفتی تأمین می شود ، گفت : کاهش این درآمدها به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر می شود و دولت در اقتصاد دخالت و هزینه های خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می کند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد : نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تأمین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت، موجب کمرنگ بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور شده است.
طیب نیا گفت :‌ در دوره های بلندمدت بودجه و نفت در اقتصاد کشور به شدت به هم گره خورده است و دولت باید در قالب بودجه های سالانه ، هزینه های جاری خود را از محل مالیات ها تأمین و درآمد نفت را صرف تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد : دولت باید هر سال با کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم ، تمام هزینه های جاری را فقط از محل مالیات ها تأمین کند.
این مهم به مدیریت بهینه مخارج دولت ، نیازمند عزم ملی و تلاش مستمر همه ارکان نظام اقتصادی کشور به توسعه همه جانبه نظام مالیاتی است.
طیب نیا ؛ گسترش پایه مالیات، ساماندهی و حذف معافیت های غیرضروری، ساده سازی مالیات، تقویت ضمانت های اجرایی و توسعه نظام اطلاعاتی- مالی و همچنین ایجاد زیرساخت فناوری و تقویت دستگاه اداری وصول مالیات را از پیش نیازهای اساسی برای توسعه نظام مالیاتی برشمرد.