مجموعه دیزل ژنراتور چیست

موتور ژنراتورها مي‌توانند از ? تا ?? کيلوولت آمپر (KVA) براي منازل، فروشگاه‌ها، ادارات کوچک و تا (????KVA/?MVA) قابل استفاده براي مجتمع‌هاي اداري بزرگ و کارخانه‌ها برق توليد کنند. ژنراتورها در توانهاي مختلف را مي‌توان درون يک اطاقک ايزوله قابل حمل قرار داد. اين اتاقک که نقش اصلي آن کاهش صداي ژنراتور ميباشد را در اصطلاح (کانوپي سايلنت) گويند. ژنراتورهاي ? مگاوات براي ايستگاه‌هاي کوچک توليد برق استفاده مي‌شوند و براي اين منظور مي‌توان از چندين دستگاه ژنراتور استفاده کرد. ژنراتورها در سايزهاي بزرگتر به صورت مجزا به محل نصب حمل شده و در آنجا مونتاژ و تجهيزات فرعي به آنها اضافه مي‌شود.

ديزل ژنراتورهاي کوچک تا ??? کيلو ولت آمپر نه تنها براي توليد برق اضطراري بلکه به جهت تامين برق مورد نياز به صورت مستمر يا در زمان اوج مصرف و يا حتي در زماني که کمبود زنراتورهاي بزرگتر حس مي‌شود استفاده مي‌شوند.

کشتي‌ها و بسياري از وسائل نقليه بزرگ زميني مانند قطارها نيز از ديزل ژنراتور نه فقط براي تامين برق روشنايي بلکه براي تامين نيروي محرکه مورد نياز خود استفاده مي‌کنند. به وسيله نيروي محرکه برقي مي‌توان حرکت يکنواخت و قدرتمندتري علاوه بر استفاده مناسب تر از فضا داشت. محرکه‌هاي برقي قبل از جنگ جهاني اول در کشتي‌ها مورد استفاده قرار گرفتند و در طول جنگ جهاني دوم به تکامل رسيدند.

دستگاه‌هاي توليد برق بر اساس ظرفيت توليد نرمال تا ماکزيمم و بر اساس قدرت توليدي و به کيلووات طبقه‌بندي و نامگذاري شده و با توجه به نوع مصرف آن براي توليد برق مستمر يا اضطراري انتخاب مي‌شوند.