مجموعه کامل نیروگاهی شامل مولدهای برق موازی

مزاياي مولدهاي برق موازي برخي از قابليتهاي مربوط به موازي کردن مولدهاي برق شامل افزايش قابليت اطمينان مجموعه ، قابليت توسعه ، انعطاف پذيري بيشتر ، نگهداري و سرويس آسانتر و بهينه نمودن هزينه ها ميباشد.

مقدمه
استفاده از مولدهاي برق بصورت موازي بدليل مزاياي آن همواره مورد توجه بوده است وليکن بدليل پيچيدگي هاي فني و هزينه هاي ريالي تا پيش از اين بيشتر در ارتباط با مولدهاي با قدرتهاي بالا از آن استفاده ميگرديد.
در گذشته بدليل محدوديتهاي پيشرفت تکنولوژي و نبودن لوازم و ابزار جديد که عمدتا بر مبناي سيستم هاي ميکروپروسسوري اخيرا عرضه گرديده است مشکلاتي وجود داشته که به برخي از آنها اشاره ميگردد:
1- هزينه ساخت تابلوهاي کنترل و اجزا آن بسيار گران و فضاي مورد نياز آن زياد بوده است.
2- بدليل تعدد اجزا نصب سيستم داراي پيچيدگي زياد بوده و هزينه و زمان زيادي را صرف مينموده است .
3- بدليل کيفيت عملکرد ديزل ها و ژنراتور ها و عناصر کنترلي سيستم امکان تنظيم دور، تنظيم ولتاژ، پخش بار و سنکرون نمودن آنها بسادگي امکان پذير نميگرديد.
بجهت استفاده از مزاياي مولدهاي برق موازي و حل محدوديتهاي آن گروه مهندسين رعد اقدام به ارائه مجموعه هاي کامل نيروگاهي شامل مولدهاي برق موازي بهمراه کليه ملحقات و تابلوهاي کنترل مربوطه با توجه به دستاوردهاي جديد تکنولوزي سازندگان معتير دنيا بصورت يکپارچه نموده است.

مزاياي مولدهاي برق موازي
برخي از قابليتهاي مربوط به موازي کردن مولدهاي برق شامل افزايش قابليت اطمينان مجموعه، قابليت توسعه، انعطاف پذيري بيشتر، نگهداري و سرويس آسانتر و بهينه نمودن هزينه ها ميباشد.

قابليت اطمينان

مفهوم جايگزيني در موازي نمودن مولدهاي برق موجب ايجاد قابليت اطمينان بالا در کاربردهاي مهم و حساس ميباشد. براي مثال اگر قابليت اطمينان يکدستگاه ديزل ژنراتور را 98% در نظر بگيريم در صورت استفاده از N+1 دستگاه قابليت اطمينان 99.96% و در صورت استفاده از N+2 دستگاه قابليت اطمينان 99.999% خواهد بود .( N تعداد دستگاههاي موازي با توان معادل ديزل ژنراتور اوليه ميباشد) در ترکيب بندي موازي در صورتي که يکي از دستگاهها دچار مشکل فني شود ، بارهاي با اولويت زياد توسط ساير دستگاهها تامين ميگردند . در حالت معمول با توجه اينکه بارهاي مصرفي شامل قسمتهاي با اولويت زياد و قسمتهاي با اولويت کم ميباشند بدون اضافه نمودن هزينه ناشي از خريد ديزل ژنراتور ها ي اضافي براي جايگزين نمودن ميتوان با منظور نمودن مفهوم اولويت قابليت اطمينان تامين بار را بالا برد.

قابليت توسعه
در هنگام برآورد قدرت معمولا در نظر گرفتن مسائل ناشي از توسعه در آينده کار بسيار دشواري ميباشد . در صورتي که مسئله توسعه آتي بيش از اندازه مورد توجه قرار گيرد اين امر موجب سرمايه گذاري اوليه زيادي خواهد شد و در صورتي که اين امر مورد توجه قرار نگيرد در آينده هزينه هاي تعويض دستگاه بسيار گران خواهد شد . در موازي نمودن مولدهاي برق امکان توسعه آتي در هر مرحله وجود دارد.

انعطاف پذيري

استفاده از چند دستگاه ديزل ژنراتور موازي امکان حمل و نقل آسانتر و چيدمان با انعطاف پذيري بيشتري را در محل نصب دارد و هنگام نصب در طبقات نيز امکان توزيع بار در محدوده بزرگتري را محيا مينمايد . بار مصرفي يک دستگاه بزرگ ميبايستي از 30% توان نامي آن کمتر نباشد در حين استفاده از يک دستگاه بزرگ و در شرايط کم باري نياز به دستگاههاي بار مصنوعي و يا خاموش کردن دستگاه جهت جلوگيري از بروز صدمه به آن ميباشد که اين مورد در ارتباط با مولدهاي برق موازي از طريق خاموش کردن اتوماتيک يک و يا چند دستگاه صورت مي پذيرد و نهايتا منجر به کم شدن استهلاک کل سيستم ميگردد.

سرويس و نگهداري

هنگام استفاده از چند دستگاه موازي در هر زمان امکان خارج نمودن يک يا چند دستگاه جهت انجام سرويس و تعميرات احتمالي بدون ايجاد وقفه در تامين بارهاي با اولويت زياد وجود دارد . اين قابليت باعث زياد شدن قابليت اطمينان و کم شدن هزينه هاي ناشي از تامين برق جايگزين در هنگام سرويس دستگاهها ميگردد . کيفيت بالا و قيمت تمام شده بهينه ديزل هاي مورد استفاده در ديزل ژنراتور ها ي با قدرتهاي 600-300 کيلووات معمولا بدليل کاربرد در ماشين آلات نقليه و ماشين آلات صنعتي معمولا در تعداد زيادي توليد ميشوند . بدليل توليد زياد و شرايط رقابتي سازندگان اين ديزل ها داراي کيفيت بالا و قيمت تمام شده بهينه ميباشند و داراي حداقل هزينه هاي سرويس و نگهداري در آينده ميباشد . در منحني ذيل اين مطلب کاملا مشخص گرديده است.

کيفيت بالا و قيمت تمام شده بهينه ديزل هاي مورد استفاده در ديزل ژنراتور ها ي با قدرتهاي 600-300 کيلووات معمولا بدليل کاربرد در ماشين آلات نقليه و ماشين آلات صنعتي معمولا در تعداد زيادي توليد ميشوند . بدليل توليد زياد و شرايط رقابتي سازندگان اين ديزلها داراي کيفيت بالا و قيمت تمام شده بهينه ميباشند و داراي حداقل هزينه هاي سرويس و نگهداري در آينده ميباشد . در منحني ذيل اين مطلب کاملا مشخص گرديده است.

منبع: ابياران