محل مناسب نصب دستگاه ضد عفونی با اشعه uv

بسياري از واحد هاي توليد آب و تصفیه آب نيازمند اضافه كردن سيستم هاي UV مي باشند. دليل اين امر در ابتدا هزينه ي پايين اين روش با درجه ي ضد عفونی بالا مي باشد.

سيستم هاي فيلتريزاسيون آب
در بسياري از سيستم هاي فيلتريزاسيون آب نياز به روش هايي جهت ضدعفوني مي باشد كه بر اساس غلظت كريپتوپروديوم متغير است. بعلاوه، برخي از سيستم ها به عنوان ضد پاتوژن نياز به اضافه كردن تجهيزات UV دارند. در اين بخش به بررسي قرار دادن UV پس از مرحله ي فيلتريزاسيون مي پردازد.

خطوط هيدروليكي يكي از مهمترين فاكتور ها در انتخاب بهترين محل براي نصب تجهيزات ضدعفوني UV مي باشد زيرا تجهيزات UV در حدود 6 تا 30 اينچ افت هد ايجاد مي كنند. اين افت هد تنها مربوط به خود تجهيز UV است و افت هد لوله ها و شيرها و ساير ملزومات بايد به صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفته شود.

جمع آوري آب فيلترشده
بسياري از واحدهاي تصفيه، آب را پس از فيلتراسيون جمع آوري كرده و سپس به يك نقطه ي خاص براي ضدعفوني ميفرستند. آب فيلتر شده و جمع آوري شده يك نقطه ي مستعد براي نصب دستگاه هاي ضدعفوني UV مي باشد. براي اين كاربرد، دستگاه هاي UV پس از فيلتراسيون قرار مي گيرند. 

آب فيلتر شده به صورت مجزا
يكي ديگر از محل هاي مناسب نصب دستگاه UV در لوله هاي خروجي هر فيلتر مي باشد. در اين روش دستگاه UV در همان محل سيستم هاي فيلتر نصب مي شود و نياز به ساختمان جديد ندارد.

آب جمع آوري شده و پس از زلال سازي
حالت سوم قرار دادن UV پس از مرحله ي زلال سازي مي باشد. محل نصب را مي توان قبل يا بعد از پمپ انتخاب كرد. اين روش زماني كه امكان نصب UV قبل از مرحله ي زلال سازي ميسر نباشد مناسب مي باشد. هرچند معايبي در اين روش هاي نصب وجود دارد كه در بخش بعدي توضيح داده مي شود.