مدیریت سیستم‌های غشائی

فن‌آوری غشائی
سیستم‌های غشایی می‌توانند هم با روش فیلتراسیون با مجرای بسته ، و هم با روش فیلتراسیون با جریان متقاطع انجام شوند.

فیلتراسیون با مجرای بسته
در هنگام اجرای فیلتراسیون با مجرای بسته، تمام آبی که به سطح غشاء داخل می‌شود، در میان ممبرین تحت فشار قرار می‌گیرد. همان‌طوری‌که آب در میان غشاء جریان دارد، مقداری از مواد جامد و عناصر در پشت غشاء باقی می‌مانند. مقدار آن‌ها به اندازه‌ی منافذ غشاء بستگی دارد. در نتیجه، آب برای عبور از غشاء مقاومت بیشتری را تجربه می‌کند. اگر فشار آب ورودی ثابت باشد، شدت نفوذ کم می‌گردد. بعد از گذشت زمان معینی، شدت نفوذ به حدی کم می‌شود که ممبرین نیاز به شستشو پیدا می‌کند.
دلیل استفاده از روش فیلتراسیون با مجرای بسته، کمتر بودن اتلاف انرژی در آن نسبت به سیستم فیلتراسیون با جریان متقاطع کمتر می‌باشد. زیرا تمام انرژی به آبی وارد می‌شود که به‌طور واقعی از میان ممبرین عبور می‌کند. فشاری که برای عبور آب از میان ممبرین لازم است، فشار انتقالی غشاء یا TMP نامیده می‌شود.
TMP به‌عنوان گرادیان فشار در غشاء و فرآیندهای غشایی، و یا میانگین فشار خوراک منهای فشار آب تصفیه شده، تعریف می‌شود. فشار خوراک اغلب در نقطه‌ی شروع یک مدول غشائی اندازه‌گیری می‌شود. با این حال، این فشار برابر با میانگین فشار خوراک نیست، چرا که جریان عبوری از میان ممبرین دچار افت فشارهای هیدرولیکی نیز می‌شود.
در هنگام تمیز کردن یک غشاء، مواد و ترکیبات به‌طور هیدرولیکی، شیمیایی یا فیزیکی برطرف می‌شوند. وقتی فرآیند شستشو انجام می‌شود، مدول به‌طور موقت از کار می‌افتد. در نتیجه، روش مجرای بسته، یک فرآیند ناپیوسته است.
مدت زمانی که یک مدول فرآیند فیلتراسیون را انجام می‌دهد، زمان فیلتراسیون نامیده می‌شود و مدت زمانی که مدول در حال شستشو است، زمان شستشو نامیده می‌شود. در عمل همیشه سعی بر آن است که زمان فیلتراسیون تا حد امکان طولانی، و زمان شستشو تا حد امکان کوتاه باشد.
هنگامی‌که یک غشاء با استفاده از آب تصفیه شده شستشو می‌شود، نمی‌تواند به‌طور پیوسته آب تولید کند. در نتیجه تولید آب کاهش می‌یابد. فاکتوری که مقدار تولید آب را تعیین می‌کند، مقدار بازیابی نامیده می‌شود.