مراحل مختلف کار فیلترهای دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای

مراحل مختلف کار فیلترهای تصفیه آب 6 مرحله ای
مرحله اول: فیلتر کارتریج پلی پروپلین 5 میکرون ذرات معلق موجود در آب را به خود جذب می کند و از ورود آن ها به مراحل بعدی به ویژه وارد شدن به ممبران دستگاه جلوگیری می نماید .
مرحله دوم: فیلتر کارتریج کربن اکتیو، بو و طعم نامطبوع و نیز مواد ارگانیک و برخی مواد شیمیایی را از آب حذف می کند
مرحله سوم: فیلتر کربن فشرده ضمن جذب مواد شیمیایی آلی در تکمیل مرحله دوم عملیات تصفیه آب، بو و مزه نامطبوع را حذف می کند تا فیلتر ممبران دستگاه عمر بالاتری داشته باشد.
مرحله چهارم: فیلتر ممبران با غشاء نیمه تراوا، اکثر املاح و نمک های محلول در آب (نیترات) را با استفاده از مکانیزم اسمز معکوس از آب حذف می نماید عمده میکرو ارگانیسم ها نیز در این مرحله توسط فیلتر ممبران قابل حذف می باشد .
مرحله پنجم: در این مرحله آب خارج شده از ممبران وارد محفظه تحت فشار شده و از آنجا از یک فیلتر کارتریج کربن فعال پودری گذر می کند و آماده مصرف می شود .
مرحله ششم: در صورت وجود آلودگی میکروبی در آب استفاده از لامپ UV که در یک محفظه قرار گرفته بهترین روش جهت ضدعفونی و یا میکروب زدایی خواهد بود .