مروری بر دیزل ژنراتورها

در توليد انرژي الکتريکي مولد به ماشيني گفته مي‌شود که از طريق القاي الکترومغناطيسي انرژي مکانيکي را به انرژي الکتريکي تبديل مي‌کند. تبديل بالعکس انرژي الکتريکي به انرژي مکانيکي به وسيله موتور الکتريکي صورت مي‌گيرد. موتورها و مولدهاي الکتريکي از جهات مختلفي داراي شباهت‌هاي زيادي با يکديگر هستند. منبع تامين کننده انرژي مکانيکي ممکن است توربين بخار، توربين آبي، توربين بادي يا يک موتور احتراق داخلي باشد.

ديزل ژنراتور ها که از ترکيب موتور ديزل، ژنراتور الکتريکي (مولد) و بخش هاي ديگر ساخته شده اند، ابزاري هستند براي تامين برق در شرايط مختلف. از تامين برق اضطراري در حد چند دقيقه گرفته تا تامين برق کشتي و قطار در اين بازه قرار مي گيرند. کار شرکت هاي فعال در اين زمينه، ارائه خدمات تخصصي براي تعمير، نگهداري و کوپله ديزل ژنراتورهاست.
ديزل ژنراتور با تبديل سوخت ديزلي به الکتريسيته، قادر است برق مورد نياز کارخانه ها، محيط هاي صنعتي، پروژه هاي ساختماني، جاده ها و راه آهن، نمايشگاه ها، بيمارستان ها، سازمان ها و ادارات، سينماها، مجموعه هاي ورزشي، پروژه هاي مختلف بين شهري و دور دست را فراهم کند.
کاربرد اصلي ديزل ژنراتور در مواقعي است که دسترسي به برق شهري امکان پذير نيست و گاهي هم براي کاهش هزينه هاي مصرف انرژي بکار مي رود.

تعريف ديگر:
ترکيبي از يک موتور ديزل، ژنراتور و انواع متعلقات فرعي از قبيل شاسي، اطاقک پوشاننده، عايق‌هاي صدا، سيستمهاي کنترل، قطع کننده‌هاي اضطراري مدار، سيستم مولد گرما، سيستم استارت اتومات و غيره که به عنوان يک مجموعه به يک ديگر متصل شده باشند ديزل ژنراتور مي‌گويند . موتور ژنراتورها مي‌توانند از ? تا ?? کيلو ولت آمپر (KVA) براي منازل، فروشگاهها، ادارات کوچک و تا2000 KVA) -2MVA ) قابل استفاده براي مجتمع‌هاي اداري بزرگ و کارخانه‌ها ،برق توليد کنند . يک ژنراتور ???? کيلو ولت آمپر را مي‌توان درون يک اطاقک ايزوله قابل حمل قرار داد . ژنراتورهاي ? مگاوات براي ايستگاههاي کوچک توليد برق استفاده مي‌شوند و براي اين منظور مي‌توان از چندين دستگاه ژنراتور استفاده کرد . ژنراتورها در سايزهاي بزرگتر به صورت مجزا به محل نصب حمل شده و در آنجا مونتاژ و تجهيزات فرعي به آنها اضافه مي‌گردد .
ديزل ژنراتورهاي کوچک تا ??? کيلو ولت آمپر نه تنها براي توليد برق اضطراري بلکه به جهت تامين برق مورد نياز به صورت مستمر يا در زمان اوج مصرف و يا حتي در زماني که کمبود زنراتورهاي بزرگتر حس مي‌شود استفاده مي‌شوند . کشتي‌ها و بسياري از وسائل نقليه بزرگ زميني مانند قطارها نيز از ديزل ژنراتور نه فقط براي تامين برق روشنايي بلکه براي تامين نيروي محرکه مورد نياز خود استفاده مي‌کنند . به وسيله نيروي محرکه برقي مي‌توان حرکت يکنواخت و قدرتمندتري علاوه بر استفاده مناسب تر از فضا داشت . محرکه‌هاي برقي قبل از جنگ جهاني اول در کشتي ها مورد استفاده قرار گرفتند و در طول جنگ جهاني دوم به تکامل رسيدند.
دستگاههاي توليد برق بر اساس ظرفيت توليد نرمال تا ماکزيمم و بر اساس قدرت توليدي و به کيلووات طبقه بندي و نامگذاري شده و با توجه به نوع مصرف آن براي توليد برق مستمر يا اضطراري انتخاب مي‌شوند.