مزیت سیستم گردش روغن داغ

8 مزيت و برتري سيستم گردش روغن داغ (ديگ روغن داغ) نسبت به سيستم بخار (ديگ بخار) :
1 - سيستم گردش ديگ روغن داغ از اين توانايي برخوردار مي باشد كه در فشار كار اتمسفر دماي بالاتر از 350 سانتي گراد داشته باشد.
2 - يكي ديگر از امتياز هاي مهم در سيستم ديگ روغن داغ ، سهولت در تعيين و كنترل درجه حرارت دلخواه مي باشد .
3 -مزيت ديگر و با اهميت در سيستم ديگ روغن داغ نسبت به ديگ بخار ، عدم نياز به تجهيزات مورد نياز براي بهسازي آب ديگ بخار مانند دستگاه سختي گير و دي اريتور و غيره ، مي باشد.
4- يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در بهره وري و از مزاياي ديگر سيستم ديگ روغن داغ نسبت به بخار ، عدم از دست دادن دما به جهت کندانس شدن مي باشد .
5- در سيستم ديگ روغن داغ ما بسيار كمتر ، شاهد مشكلات ناشي از خطر خوردگي و خطر خسارتهاي مربوط به رسوب زدايي مي باشيم (اگر دستورالعمل هاي فني رعايت گردند به ندرت اتفاق مي افتند ).
6- در استفاده از سيستم ديگ روغن داغ ما هزينه هاي پايين تري در خصوص تعميرات و نگهداري پرداخت خواهيم كرد.
7 - در سيستم ديگ روغن داغ ما شاهد كار كرد آرام (بدون ايجاد سر و صدا) مي باشيم .
8 - و در نهايت يكي ديگر از مزاياي مهم استفاده از سيستم ديگ روغن داغ ، کارکرد آسان و عدم نياز به تجهيزاتي مانند تله بخار و غيره مي باشد. 

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی