معایب استقاده از آنتی اسکالانت نا مرغوب چیست؟

آنتي اسکالانت باعث کاهش ظرفيت توليد ،بالا رفتن ميزان نمک هاي محلول در آب توليد TDS خروجي توليد، افزايش فشار بر پمپ هاي طبقاتي و کاهش طول عمر پمپ و افزايش برق مصرفي ناشي از بالا رفتن ميزان آمپر ، تعدد شستشوي مميران ناشي از گرفتگي و در نهايت کاهش طول عمر در ممبران ها و تعويض زود هنگام آن مي گردد.

مکانيزم سيستم تصفيه آب صنعتي را شرح دهيد:

سيستم تصفيه آب صنعتي با توجه به نوع آناليز شيميايي و فيزيکي طراحي مي گردد
سيستم تصفيه آب صنعتي به دليل وجود نمک هاي محلول در آب به انواع آب هاي لب شور و آب هاي دريايي اجزاي متقاوتي خواهد داشت
در صورت وجود نمک هاي محلول در آب تا ميزان 4500 ميلي گرم بر ليتر از سيستم اسمز معکوس نوع لب شور مي توان استفاده نمود
در سيستم تصفيه آب صنعتي با آب شيرين کن استفاده از فبلتراسيون هاي شني و کربني پيشنهاد مي گردد
فيلتر شني بمنظور کاهش اندازه دانه بندي املاح آب تا سطح 50 ميکرون استفاده مي گردد ،فيلتر زغالي يا کربن اکتيو جهت حذف طمع ، مزه ،رنگ . کدورت و نيز حذف کلر آب مي گردد
در فرايند سيستم تصفيه آب صنعتي ، اسمز معکوس استفاده از فيلتر هاي ميکروني جهت کاهش ذرات معلق تا سطح 5 ميکرون مي گردد
اساس کاري اصلي سيستم تصفيه آب عبور ذرات ريز 5 ميکرون از روزنه هاي ممبران که از جنس پلي آميد مي باشند با فشار متناسب با نوع ظرفيت درخواستي از ممبران ها مي باشد
ممبران وظيفه دارد تا 99 درصد نمک هاي محلول در آب را با سطح دانه يندي 0.002 ميکرون حذف نمايد و آبي با شرايط خلوص بالا تصفيه نمايد.
منبع: شرکت فرا اب