منظور از راندمان حرارتی چیست؟

در علوم مختلف راندمان حرارتی به میزان بازده حرارتی دستگاه گفته می شود همانطور که در ماشین های کار بازده کار نیز از نسبت کار خروجی به کار و انرژی ورودی محاسبه می گردد. راندمان حرارتی یک ماشین گرمایی یا یک دستگاه حرارتی بیانگر میزان جذب انرژی و انجام کار توسط آن می باشد لذا این مبحث مستقیماً بر روی میزان مصرف انرژی تاثير خواهد داشت. اصولا دستگاه هر چقدر دارای راندمان حرارتی بالاتری باشد انرژی حاصل از مصرف سوخت باعث انتقال و جذب بیشتر جهت کار مورد نظر خواهد شد.
بنابراین در نهایت مصرف سوخت بهینه سازی خواهد شد. کارواش
در ماشین آلاتی که راندمان حرارتی بالاتری دارند، مصرف سوخت کمتری دارند لذا این آیتم با توجه هزینه های بالای سوخت و از طرفی نیز اهمیت مسائل زیست محیطی بسیار با اهمیت می باشد.
بطور مثال اگر یک دستگاه با انرژی حرارتی کل 100 هزار کیلو کالری در ساعت و با سوخت گازوئیل دارای 10 درصد راندمان بالاتر باشد در طول هشت ساعت کارکرد در روز به میزان حدود 80 هزار کیلو کالری یعنی حدود 8 لیتر و در طول ماه حدود 240 لیتر تفاوت میزان مصرف خواهد داشت.
حال در نظر بگیرید در دستگاه های با توان حرارتی بالاتر و از طرفی راندمان های بسیار پایین در طول ماه چه هزینه های اضافه ای برای سوخت پرداخت خواهد شد.

مقوله راندمان حرارتی را در خرید ماشین آلات حرارتی حتما جدی بگیرید زیرا در دو جهت به پرداخت هزینه بیشتر و آلودگی هوا به خودتان و جامعه ضرر وارد خواهید نمود.