موتورژنراتور گازسوز

موتورژنراتور گازسوز : بر دو دسته هستند .

الف- موتورژنراتورهايي که با کيت گازسوز شده اند.اين دسته از موتورژنراتورها داراي طول عمر کمي هستند و در زير بار بدترين پاسخ دهي را دارند چرا که base آنها ديزل (گازوئيل سوز) است و توسط کيتهايي به گازسوز تبديل ميشوند .با توجه به اينکه اولاً در حجم سيلندر هيچگونه تغييري ايجاد نميگردد و حجم مذکور متناسب با ارزش سوخت گازوئيل ابتدائا طراحي شده است بنابراين روي سوخت گاز به هيج عنوان به توان گازوئيل نميرسد.ثانياً مواد خورنده سوخت گاز و گازوئيل کاملاً متفاوت ميباشد و بنابراين جنس سيلندر و پيستون در موتورژنراتورهاي گازوئيل سوز و گازسوز کاملاً متفاوت است .در هنگام تبديل اين مورد امکان تبديل ندارد .ثالثا در موتورژنراتورهاي گازسوز پارامتري بنام knock وجود دارد و در مواردي که تبديل صورت ميگيرد براي اين مورد فکري نميگردد که بسيار مخرب ميباشد. ديزل ژنراتور

ب- موتورژنراتورهاي پايه گازسوز:اين دسته از موتورژنراتورها داراي طول عمر بسيار طولاني (بسيار طولانيتر از گازوئيل سوزها) ميباشند.با توجه به اينکه اين دسته از موتورژنراتورها در زمان طراحي در کارخانه سازنده موتور به طور اساسي بر اساس سوخت گاز طراحي ميگردند بنابراين مشکلات دسته الف راندارند.عمدتاً اين موتورژنراتورها براي کارکرد دائم continuous کاربرد دارند.قيمت آنها با افزايش توان کاهش ميابد و در کل براي توليد برق ارزان قيمت توجيه اقتصادي دارند.در اين دسته از مولدها سوخت توسط کاربراتور با هوا مخلوط و توسط شمع عمل جرقه زني صورت ميگيرد.اين دسته از موتورژنراتورها داراي يک قابليت ديگر بنام

CHP(Combined heat and power) و CCHP(Combined cold and hot power) ميباشند. بدان معني که همزمان با توليد برق ميتوان با بازيابي حرارتهايي که تلف ميشود مثل اگزوز با 400 درجه سانتي گراد و يا آبي که جداره سيلندر را خنک ميسازد ، آب گرم و يا حتي بخار آب توليد نمود.در صورت موجود بودن چيلر جذبي آبگرم ميتوان اين آبگرم را در سيکل آن وارد کرد و آب خنک و يا هواي خنک توليد کرد.با اينکار ميتوان راندمان را تا 85% هم بالا برد که بسيار قابل توجه است.راندمان الکتريکال موتورژنراتورها حدود 40 درصد است.يعني از گاز ورودي 40درصد آن به انرژي مفيد تبديل ميشود.

دسته ديگري از اين موتورژنراتورها هستند که با گازهايي که براي ما ايرانيها کمي ناآشنا است کار ميکنند(به دليل فراواني گاز طبيعي natural gas در ايران) مانند Landfil l,Digester,Swage,biomassکه البته در اروپا و آمريکا با هزار زحمت ازا اين گازها استفاده ميکنند چون گاز زيادي ندارند .

طول عمر اين دسته از موتورژنراتورها بين 30000 ساعت تا 60000 ساعت براي کلاس 1500 دور بر دقيقه مي باشد .