میزان مصرف روغن های صنعتی در جهان

امروزه دنياي صنعت، نيازمند دانش فني جامع و کاربرد صحيح و اصولي روغن هاي صنعتي است که اگر روند مصرف روغن هاي صنعتي در بعضي مناطق جهان رو به کاهش است، بدين معني است که روغن هاي صنعتي جديد قابليت‌ها و پايداري بيشتري يافته و تحقيقات محققين اين صنعت به سمت استفاده کمتر و بازدهي بيشتر روغن هاي صنعتي سوق پيدا کرده‌است.
در بين قاره‌هاي جهان، اروپاي غربي و آمريکاي شمالي با اينکه فقط ?/??% از جمعيت جهان را تشکيل مي‌دهند، بيش از ?/??% از کل مصرف روغن هاي صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند. در زير ميزان مصرف روغن را برحسب کيلوگرم به ازاي هر شخص در قاره‌هاي مختلف جهان نشان داده شده است. در ميان روغن‌هاي صنعتي، روغن‌هاي دنده صنعتي ?%، روغن‌هاي هيدروليک ??% ، سيالات فلزکاري ??% و گريس‌ها ?% کاربرد داشته‌اند و ??% نيز به ديگر روغن‌هاي صنعتي مربوط مي‌شود.
در سال ???? بيش از ?/?? ميليون تن روغن در جهان مصرف شده که در اين بين سهم روغن هاي صنعتي ي خودرو ??%، روغن هاي صنعتي ي صنعتي ??%، روغن‌هاي دريايي ?% و روغن‌هاي فرآيند??% بوده‌است. (البته روغن‌هاي فرآيند روغن بحساب نمي‌آيند زيرا در فرآيند شرکت مي‌کنند و مصرف مي‌شوند.)
يزرگترين توليدکنندگان روغن هاي صنعتي جهان عبارتند از آمريکا (Exxon Mobil) ، بريتانيا/هلند (Shell)، چين (Sinopec / Cnpc) ، آمريکا (Chevron Texaco Caltex) ، انگليس (Bp CASTROL) ، آلمان (Fuchs)
کل ميزان روغن مصرفي در جهان از ?/? به ?/? کيلوگرم به ازاي هر شخص، از سال ???? تا سال ???? کاهش يافته‌است. از سال ???? تا ???? جمعيت جهان ??% رشد داشته در صورتي‎‎که ميزان رشد تقاضاي روغن معادل ?/??% تا سال ???? بوده که اين موضوع نمايانگر روند رو به رشد کيفيت روغن هاي صنعتي ي جديد است.
مسئله مهم ديگر اهميت ميزان زيست‌تخريب‌پذيري و مسائل زيست‌محيطي روغن هاي صنعتي ست. متأسفانه بيش از ??% از روغن هاي صنعتي يي که امروزه در جهان توليد مي‌شوند آلوده‌کننده محيط زيست هستند و تحقيقات جديد به سمت توليد روغن هاي صنعتي ي زيست‌تخريب‌پذير رفته‌ است.
بيش از ???? توليدکننده روغن در سراسر جهان وجود دارند که حدود ??? شرکت به‌صورت جانبي و در کنار توليدات ديگر روغن توليد مي‌کنند و حدود ???? شرکت به‌طور اختصاصي به توليد روغن پرداخته‌اند. بيش از ??% از روغن هاي صنعتي ي مصرفي در سراسر دنيا توسط کمتر از ?% اين شرکت‌ها توليد مي‌شود.