میزان مصرف روغن های صنعتی در جهان

امروزه دنیای صنعت، نیازمند دانش فنی جامع و کاربرد صحیح و اصولی روغن های صنعتی است که اگر روند مصرف روغن های صنعتی در بعضی مناطق جهان رو به کاهش است، بدین معنی است که روغن های صنعتی جدید قابلیت‌ها و پایداری بیشتری یافته و تحقیقات محققین این صنعت به سمت استفاده کمتر و بازدهی بیشتر روغن های صنعتی سوق پیدا کرده‌است.
در بین قاره‌های جهان، اروپای غربی و آمریکای شمالی با اینکه فقط ۶/۱۰% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، بیش از ۶/۴۰% از کل مصرف روغن های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. در زیر میزان مصرف روغن را برحسب کیلوگرم به ازای هر شخص در قاره‌های مختلف جهان نشان داده شده است. در میان روغن‌های صنعتی، روغن‌های دنده صنعتی ۷%، روغن‌های هیدرولیک ۳۸% ، سیالات فلزکاری ۱۷% و گریس‌ها ۵% کاربرد داشته‌اند و ۳۳% نیز به دیگر روغن‌های صنعتی مربوط می‌شود.
در سال ۱۹۹۹ بیش از ۳/۳۷ میلیون تن روغن در جهان مصرف شده که در این بین سهم روغن های صنعتی ی خودرو ۵۶%، روغن های صنعتی ی صنعتی ۲۹%، روغن‌های دریایی ۵% و روغن‌های فرآیند۱۰% بوده‌است. (البته روغن‌های فرآیند روغن بحساب نمی‌آیند زیرا در فرآیند شرکت می‌کنند و مصرف می‌شوند.)
یزرگترین تولیدکنندگان روغن های صنعتی جهان عبارتند از آمریکا (Exxon Mobil) ، بریتانیا/هلند (Shell)، چین (Sinopec / Cnpc) ، آمریکا (Chevron Texaco Caltex) ، انگلیس (Bp CASTROL) ، آلمان (Fuchs)
کل میزان روغن مصرفی در جهان از ۸/۸ به ۱/۶ کیلوگرم به ازای هر شخص، از سال ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۹۹ کاهش یافته‌است. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ جمعیت جهان ۵۷% رشد داشته در صورتی‎‎که میزان رشد تقاضای روغن معادل ۹/۱۲% تا سال ۱۹۹۹ بوده که این موضوع نمایانگر روند رو به رشد کیفیت روغن های صنعتی ی جدید است.
مسئله مهم دیگر اهمیت میزان زیست‌تخریب‌پذیری و مسائل زیست‌محیطی روغن های صنعتی ست. متأسفانه بیش از ۵۰% از روغن های صنعتی یی که امروزه در جهان تولید می‌شوند آلوده‌کننده محیط زیست هستند و تحقیقات جدید به سمت تولید روغن های صنعتی ی زیست‌تخریب‌پذیر رفته‌ است.
بیش از ۱۷۰۰ تولیدکننده روغن در سراسر جهان وجود دارند که حدود ۲۰۰ شرکت به‌صورت جانبی و در کنار تولیدات دیگر روغن تولید می‌کنند و حدود ۱۵۰۰ شرکت به‌طور اختصاصی به تولید روغن پرداخته‌اند. بیش از ۶۰% از روغن های صنعتی ی مصرفی در سراسر دنیا توسط کمتر از ۲% این شرکت‌ها تولید می‌شود.