نانو جاذب های مغناطیسی روش جدید تصفیه آب

آب مایع حیات و مهم ترین عنصر بقای بشر و آبادانی است؛ آب همچنین سرآغاز زندگی و جزء اصلی تمام موجودات است. در قرآن کریم پنجاه و شش آیه در خصوص پیدایش، اهمیت و وابستگی حیات به این ماده ارزشمند آمده است. خداوند در آیه ۶۵ از سوره مبارکه نحل می فرمایند: «و خداوند از آسمان ها باران را فرستاد تا زمین را پس از مرگ زنده گرداند و البته در این کار آیاتی است برای آنان که سخن حق را می شنوند».
می دانیم بیش از سه چهارم سطح کره زمین را آب پوشانده است. بیش از ۹۷ درصد از این آب در اقیانوس ها و دریاها وجود دارد و تنها حدود ۸ / ۲ درصد از آب های موجود قابل شرب است؛ به این ترتیب مقدار قابل توجهی از آب ، غیرقابل دسترس است. از سوی دیگر همین مقادیر بسیار کم و منابع محدود آب شیرین قابل دسترس نیز در معرض انواع آلودگی های صنعتی، میکروبی و شیمیایی قرار دارد. به همین سبب، بشر به دنبال شیوه های نوینی برای تصفیه و تبدیل آب آلوده به آب قابل شرب است.
بتازگی محققان دانشگاه استنفورد آمریکا موفق شده اند با بهره گیری از نانو جاذب های مغناطیسی، شیوه نوینی برای تصفیه سریع آب ابداع کنند که می تواند در مدتی بسیار کوتاه، آلوده ترین آب ها را تا ۹/۹۹ درصد تصفیه کند. در این روش، کارشناسان نانو ذراتی را که دارای هسته مغناطیسی هستند به عنوان ماده اصلی تصفیه کننده مورد استفاده قرار می دهند. پس از عمل تصفیه و جذب تمام آلودگی ها، نوبت جداسازی این ذرات می رسد. در این مرحله برخلاف روش های قدیمی می توان با به کارگیری نیروی مغناطیسی تمام نانو جاذب ها را به طور کامل از آب خارج کرد.
این نانو ذرات ظاهری دیسک مانند دارند که با شناور شدن در آب، مواد آلاینده و باکتری ها را به طور تصادفی جذب می کنند. پس از جذب آلودگی در این نانو جاذب ها، باید آنها را نیز از آب جدا کرد؛ اینجاست که هسته مغناطیسی به کار آمده و جذب حداکثری این تصفیه کننده های بسیار کوچک را میسر می سازد؛ البته این روش چندان نوین نیست و پیشتر در تولیدات صنعتی وجود دارد. در گذشته از ریز ذراتی از جنس اکسید آهن استفاده می شد، اما نتیجه کار بخوبی روش تازه محققان دانشگاه استنفورد نبود؛ زیرا اکسید آهن نسبت به نیروی مغناطیسی واکنش خوبی نمی داد و بسیاری از ریز مواد در آب باقی می ماند؛ موردی که برای سلامت، مخاطراتی را در پی داشت.
در روش جدید، از نانو ذراتی با دو لایه مغناطیسی استفاده می شود که نسبت به یکدیگر واکنشی ندارد، در حالی که سرانجام بسادگی قابل فیلتر و جداسازی از آب است. به این ترتیب نتیجه کار بشدت واکنش گراتر از نمونه های پیشین است. البته با توجه به نوع آلودگی آب، روی این دو لایه مغناطیسی، لایه بیرونی دیگری از جنس اکسید نقره یا تیتانیوم کشیده می شود.
در یک آزمایش علمی، محققان توانستند با استفاده از دوز ۱۷ به میلیون از نانو جاذب هایی با روکش نقره، ظرف آبی را که به باکتری اشریشیا کلی (یا E.coli) آلوده شده بود در مدت ۲۰ دقیقه به طور ۹/۹۹ درصد تصفیه کنند. ۵ دقیقه بعد، با استفاده از نیروی مغناطیس دائم، تمام نانو ذرات جادویی نیز از آب استحصال شد. این در حالی است که در روش قدیمی، پس از تصفیه، ریز ذرات اکسید آهن به طور کامل از آب جدا نمی شدند. برای نمونه در آزمایشی مشابه، کارشناسان توانستند پس از تصفیه آب، در ۵ دقیقه تنها ۲۰ درصد از ریز ذرات اکسید آهن را جدا کنند و پس از گذشت ۲۰ دقیقه نیز همچنان مقادیر بسیار زیادی از آن در آب مانده بودند، نتیجه ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
این کارشناسان اکنون در حال تولید نانو جاذب هایی با روکش های گوناگون هستند تا آنها را روی انواع آلودگی ها بیازمایند. آنها ابعاد ریز جاذب ها را افزایش داده اند تا برای جذب برخی آلودگی ها مناسب باشد. هدف نهایی این تحقیقات دستیابی به فرمولی جادویی برای تصفیه بهینه انواع آلودگی های آب است تا با تولید کیتی ساده بتوان مردمی را که در مناطق کمتر توسعه یافته هستند و از منابع آلوده آب استفاده می کنند، نجات داد. بیایید با دقت و توجه بیشتر در مصرف بهینه آب، حق حیات را به همه مردم هدیه دهیم.