نقش آنتی آسکالانت دردستگاه تصفیه آبRO چست؟

مواد شيميايي ضدرسوب (آنتي اسکالانت Antiscalant) و مواد شيميايي شوينده اسيدي و قليايي ممبران‌هاي اسمز معکوس (Reverse Osmosis) درانواع ذيل ارائه مي گردد.

TOCHAL R36: آنتي‌اسکالانت دستگاه R.O. براي جلوگيري از تشکيل رسوبات معدني به ويژه کربنات کلسيم، سولفات‌ها و آهن. براي آب لب شور با TDS حدود ppm3000 و انديس لانژلير 5/1.
TOCHAL R41: آنتي‌اسکالانت دستگاه R.O. براي جلوگيري از تشکيل رسوبات معدني به ويژه کربنات کلسيم، سولفات‌ها، آهن و سيليکا. براي آب لب شور با TDS حدود ppm8000 و انديس لانژلير 5/2.
TOCHAL R60: آنتي‌اسکالانت دستگاه R.O. براي جلوگيري از تشکيل رسوبات معدني به ويژه کربنات کلسيم، سولفات‌ها، آهن و سيليکا. براي آب لب شور با TDS حدود ppm8000 و انديس لانژلير 5/2 و سيليکاي بالا.
TOCHAL R80: آنتي‌اسکالانت دريايي دستگاه R.O. براي آب دريا تا TDS حدود ppm50000.
TOCHAL R11: شوينده اسيدي ممبران‌هاي دستگاه اسمز معکوس براي حذف رسوبات و کلوييدهاي معدني و اکسيد فلزات با نسبت رقيق سازي يک به 10.
TOCHAL R13: شوينده اسيدي ممبران‌هاي دستگاه اسمز معکوس براي حذف رسوبات و کلوييدهاي معدني و اکسيد فلزات با نسبت رقيق سازي يک به 30.
TOCHAL R21: شوينده قليايي ممبران‌هاي دستگاه اسمز معکوس براي حذف سيليکا، کلوييدهاي آلي، مواد آلي و آلودگي‌هاي بيولوژِکي و گرفتگي ميکروبي با نسبت رقيق سازي يک به 10 تا يک به 20.
TOCHAL R23: شوينده قليايي ممبران‌هاي دستگاه اسمز معکوس براي حذف مخلوط کلوييدهاي آلي و معدني، مواد آلي و آلودگي‌هاي بيولوژِکي و گرفتگي ميکروبي با نسبت رقيق سازي يک به 40 تا يک به 60.

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی