نکاتی درباره نصب دوربین مدار بسته

کندي تصوير در ويديوي دوربين مدار بسته چه علتي دارد آيا به نصب دوربين مدار بسته مربوط است؟ يا به نوع آن؟ بهترين و گرانترين دوربين مدار بسته نيز اين مشکل را خواهد داشت؟ بايد بگوييم که قيمت، کندي زمان را تعيين نمي کند. يعني ارتباطي به گرانترين و بهترين ندارد.
شما بايد بر اساس نيازهاي خود ي پکيج خوب انتخاب کنيد. در معمولي و ساده ترين حالت بايد حداقل سه دوربين مدار بسته داشته باشيد. شايد حتي مثلا نيازي نباشد که هر سه دوربين را شبيه به هم بخريد. شايد براي يک اتاق به نوع ديگري از دوربين مدار بسته احتياج داشته باشيد.
همه دوربين هاي امنيتي سبب به تعويق افتادن زمان به جاي زمان واقعي مي شوند و هزينه و يا کيفيت دوربين شدت به تعويق افتادن را تعيين نمي کند. در مورد بيشتر دوربين هايي که من آن ها را آزمايش کرده ام کندي زمان ? تا ?? و يا بيشتر است. مي توان وارد دامنه ديد ويدئويي شد و از کامپيوتر آن را مشاهده کرد.

اين کندي زمان مي تواند اساسا به هنگام جفت شدن با تشخيص گر حرکتي و نصب دوربين مدار بسته مي تواند ايجاد شود. بسياري از دوربين ها به درستي هشدار تشخيص حرکت را براي من مي فرستند اما تصاويري که آن ها مي فرستند و يا مي گيرند اغلب در بردارنده آن چه که سبب آن شده است نمي شود. فروش دوربين مداربسته
پس از نصب دوربين مدار بسته حتما سيم ها را پنهان کنيد تا هم از آنها حفاظت کرده و هم نظم محيط پيرامون را بر هم نزنيد.

استفاده از دوربين مدار بسته تا حد امکان
فرض کنيد من نياز دارم که براي منزلم از دوربين هاي بي سيم استفاده کنم اما نمي توانم کابل را بين دي وي آر دوربين مدار بسته و تعدادي از نقاط ورودي خارجي قرار دهم. نااميد کننده است که دوربين هاي بي سيم به ندرت قابلت رسيدن به حداکثر فاصله معرفي شده براي دوربين هاي بي سيم را دارند. اغلب اين مقدار کمتر از نصف طول هاي اشاره شده است. همچنين حتي با استفاده از دوربين امنيتي بي سيم شما به اتصال دهنده هاي تامين شارژ و يا منبع تغذيه نياز داريد.