نکات ایمنی دیزل ژنراتور

نصب صحيح و درست ديزل زنراتور يکي از مهم ترين موارد در ميزان بهروري و عملکرد ديزل ژنراتور مي باشد. رعايت اقدامات ايمني و کنترل اتصالات نقش حياتي در راه اندازي ديزل ژنراتور را بر عهده دارد .
همواره نصب و راه اندازي يک ديزل ژنراتور مي بايست همواره توسط يک فرد متخصص و با تجربه انجام گيرد تا از بروز هر گونه مشکل احتمالي به دور باشد.
بررسي و کنترل تمامي اجزاي ديزل ژنراتور بسيار ضروري و حياتي محسوب مي شود و در صورت سهل انگاري خطراتي از قبيل برق گرفتگي از ژنراتور ، سوخته شدن ژنراتور ،آتش سوزي ديزل ژنراتور را فراهم مي سازد.
در اين مقاله ما به مهم ترين نکات و چندين دستور العمل در راه اندازي يک ديزل ژنراتور اشاره مي نماييم.

آشنايي با نکات ايمني موتور ديزل ژنراتور:

هرکسي که از موتور ديزل ژنراتور استفاده مي کند بايد درمورد نحوه کار و ايمني آن نيز اطلاعات داشته باشد. ديزل ژنراتور ها ساعت هاي طولاني کار مي کنند و نيازمند به نگهداري هستند. موتور ديزل ژنراتور از دو نوع ، سيستم خنک کننده مي تواند استفاده کند:

1- سيستم هوا خنک کننده
2- سيستم مايع خنک کننده

موتور ديزل از نوع مايع خنک کننده، مقاوم تر از ساير موتور ديزل ها در بازار هستند. موتور ژنراتوري که با سوخت ديزل (گازوييل) کار مي کند از تزريق مستقيم سوخت استفاده مي کنند بنابراين نگراني از بابت آتش سوزي مستقيم از موتور وجود ندارد . ذخيره سازي ديزل نسبتا ساده ( خطرناک ) است چون سوختي با کمترين درجه آتش گيري است. عمر ذخيره سازي ديزل از بقيه سوخت ها بيشتر است. ديزل در تمام پمپ بنزين ها در دسترس است و در قوطي يا بشکه محافظت مي شود. هشدارهاي امنيتي براي موتور ديزل ژنراتور تفاوتي با ديگر موتور هاي ديزل ندارد. از قرار دادن ديزل ژنراتور در محيط هاي مرطوب بايد اجتناب شوند . ملاحظاتي که بايد براي ايمني ديزل ژنراتورها در نظر گرفته شوند نه تنها شامل ايمني خود شما مي باشد بلکه شامل ايمني خود ژنراتور و موتور ژنراتور نيز مي باشد.
تعويض روغن طول عمر ديزل ژنراتور را افزايش مي دهد. ژنراتور هايي که با رعايت اصول ايمني مناسب بکار گرفته مي شوند به راحتي به مدت 3 سال کار مي کنند. بازرسي تمام قسمت ها بصورت تک تک براي اطمينان از با کيفيت بودن ژنراتور ضروري است. تميز نگهداشتن ژنراتور مانند جلوگيري از هر نوع نشتي يا خرابي الزامي است. حتي اگر دستگاه کنترل فشار روغن روي ژنراتور نصب شده باشد ، تميز کردن ژنراتور قبل از شروع بکار موتور براي جلوگيري از خرابي بسيار مهم است. قرار دادن موتور ديزل ژنراتور در معرض هواي پاک براي خنک کردن موتور و تازه کردن هواي آن ضروري است. موتور هاي با توان ديزلي با سيستم خنک کننده آبي همراه مي باشند ولي تهويه هم به همان ميزان اهميت دارد. سيستم خنک کننده آبي همراه با تهويه هوا در داخل محفظه مي تواند از بالا رفتن بيش از حد دما جلوگيري کند. دستگاه دمنده هوا هم جهت محافظت ماشين از هرگونه آلودگي صوتي بايد روي موتور نصب شود. فشار بالا مي تواند دينام را از کار بيندازد بنابراين کنترل فشار براي افزايش طول عمر ژنراتور حياتي است.
موتور ژنراتور هايي که با ديزل کار مي کنند نيازمند به يک پيش گرمايش قبل از شروع بکار و يک پيش سرمايش قبل از سوخت گيري مي باشند. براي سوخت گيري مجدد بايد ژنراتور خاموش شود تا از آتش سوزي جلوگيري شود.