نگهداری دیگ بخار

نگهداري از ديگ بخار درمرحله بهره­ برداري

بطور خلاصه نگهداري ديگ بخار بطريق زير اجرا مي گردد:

الف-در نظافت سالن ديگ بخار اصول بهداشت محيط چه از نظر گازهاي زيان آور و چه از نظر نظافت ظاهري (گرد وغبار و روغن و …) رعايت شود.

ب-اصول ايمني ديگ هاي بخار به طور دقيق رعايت شود و آموزش هاي لازم به اپراتورها داده شود که از خطرات ديگ بخار اطلاعات کامل داشته باشند.

ج-از نظر آب صنعتي که شامل تصفيه آب – دي اريتور- کندانس رعايت موارد را نموده و آزمايشات روزانه (در هر شيفت) دقيق انجام شود که اولاً راندمان کاري را بالا مي برد ثانياً از پوسيدگي لوله جلوگيري مي نمايد.

د-از آنجايي که ديگ هاي بخار با خطرات زيادي روبرو هستند به موارد زير توجه کامل بايد مبذول گردد:

•هر روز سوپاپ اطمينان با دست حرکت داده شود تا اينکه رسوبات بوجود آمده باعث خرابي سيستم سوپاپ و بوجود آمدن مشکل فني نگردد.

•هر روز شير مربوط به لول کنترل و آبنماها باز شود و آزمايش لازم به عمل آيد و عمل آن بايد بطريق زير باشد: لول کنترل در مرحله اول باعث روشن شدن الکتروپمپ تغذيه خواهد شد. در مرحله بعدي باعث از کار افتادن مشعل مي شود غير از اين باشد لول کنترل سالم نمي باشد.

•کارهاي روزمره به شرحي که توجه خواهيد نمود عبارتند از :

- نگهداري روزانه توجه به روشن و خاموش شدن ديگ بخار که از هر لحاظ بايد بدون ضربه روشن شود و در زمان روشن بودن مشعل ديگ بخار شعله روشن(بدون دود) داشته باشد.

- هر هفته حداقل يک مرتبه فتوسل آزمايش گردد بطريقي که فتوسل از مدار خارج و در تاريکي قرار گيرد که اين عمل باعث خاموش شدن مشعل خواهد شد. خطري که معيوب بودن فتوسل ديگ بخار را تهديد مي نمايد بدين شرح است که فتوسل نمي تواند سوخت مورد نياز را کنترل نمايد. در نتيجه داخل ديگ بخار (کوره) پر از سوخت مي گردد (گازوئيل-گاز) و يکباره در اثر جرقه سوخت داخل کوره مشتعل شده و باعث انفجار ديگ بخار خواهد شد.

- هر هفته حداقل يک مرتبه پرشر سويچ هاي بغل تابلو بايد آزمايش شود در حدي که به نقطه باز شدن سوپاپ اطمينان برسد در اين حالت سوپاپ اطمينان عمل کرده و مشعل ديگ بخار نيز بايد در اين حالت خاموش شود و پس از اينکه پرشر سويچ دقت لازم را داشت مجدداّ به حالت اوليه بر مي گردد.

- اپراتورها در کليه زمان بهره برداري شيرهاي موجود را کنترل کرده و باز و بسته نمايند و روغن کاري و گريس کاري و روان بودن شير آلات را در نظر داشته باشند در مواردي مشاهده مي شود که شيرهاي بخار مخصوصاّ شير اصلي بخار و شير مدار آب تغذيه بصورت گيرپاژ در آمده و از کنترل خارج شده است.

- در مسير الکتروپمپ يک عدد شير يکطرفه و يک عدد شير فلکه قرار دارد که هر دو بايد از عملکرد خوبي برخوردار باشند به دليل اينکه برگشت بخار بطرف الکترو پمپ باعث خرابي سيل پمپ شده و اختلال در مسير آبرساني ايجاد مي شود.

- شير تخليه ديگ بخار در هر شيفت (بسته به مواد شيميايي که تزريق مي شود) باز شود و در هر مرتبه چند ثانيه (بستگي دارد به ظرفيت ديگ بخار)عمل زيرآب زدن انجام شود که مواد معلق به طرف بلودان هدايت شود چنانچه اين عمل انجام نشود ديگ بخار پس از مدتي پر از رسوبات خواهد شد.

- رنگ آميزي کل مدار باز (لوله ها و شيرآلات و غيره) هر سال بايد انجام شود که از پوسيدگي فلزات جلوگيري شود.
- در هر شش ماه در مورد رسيدگي به ديگ بخار بايد سرويس هاي روزانه و هفتگي و ماهانه و شش ماهه و در پايان سرويس ساليانه بايد انجام گردد. علاوه بر آن برس زدن داخل لوله هاي آتشخوار و شستشوي آن جزء واجبات است و اين عمل موجب کاهش مصرف انرژي خواهد شد. بطور مثال 65 ليتر گازوئيل يک تن بخار توليد مي نمايد در غير اين صورت افت راندمان ايجاد شده و در داخل ديگ يا رسوب وجود دارد يا لوله هاي آتشخوار پر از دوده شده است.

- سرويس مشعل – تعويض بلبرينگ هاي الکتروموتور مشعل – الکتروموتور پمپ جزء سرويس هاي شش ماهه مي باشد. چنانچه بلبرينگ ها به موقع تعويض نشود باعث خرابي الکتروموتورها خواهد شد.
- سرويس هاي روزانه – هفتگي و ماهانه و شش ماهه بطور دقيق انجام شود. علاوه بر آن سرويس ساليانه بايد بطور دقيق انجام شود که شامل اسيد شوئي در صورت وجود رسوب در ديگ بخار ‚ بررسي کاور (پوشش روي ديگ) ديگ بخار که بايد به آن توجه شود.