هزینه و قیمت کاغذ دیواری

قيمت کاغذ ديواري ها مقداري گيج کننده است. قيمتي که در آلبوم ها براي هر نوع کاغذ ديواري قيد شده است براي يک رول از کاغذديواري است. در حالي که رول هاي کاغذديواري ها براي فروش دو برابر يا سه برابر يک رول تکي توليد مي شوند. اين کار سبب گمراهي افراد در محاسبه هزينه ها مي شود؛ اما اين کار دليل دارد.
فروش کاغذ ديواري ها در رول هاي دو برابر و سه برابر، مي تواند متراژ بيشتري کاغذ ديواري را نسبت به يک رول واحد در اختيار شما بگذارد. يک رول واحد تنها داراي ? متر و ???? سانتي متر (???? فوت) کاغذ ديواري است در حالي که رول هاي دو برابر داراي ? متر و ?? سانتي متر ( ?? فوت) کاغذديواري هستند. بنابراين اگر طول ديوار شما ? متر و ?? سانتي متر (?فوت) است، شما تنها مي توانيد سه رديف کاغذ ديواري از يک رول واحد روي آن ديوار قرار دهيد.
رول هاي کاغذ ديواري داراي عرض هاي مختلفي نيز هست. انواع اروپايي آنها داراي عرض ?? سانتي متر (???? اينچ) است در حالي که رول کاغذ ديواري هاي آمريکايي عرض ???? سانتي متر (?? اينچ) دارد. يعني مسلما شما مي توانيد مقدار بيشتري از ديوار را با يک رول کاغذ ديواري آمريکايي نسبت به يک رول کاغذ ديواري اروپايي بپوشانيد.
مورد ديگري که روي قيمت کاغذديواري تاثير مي گذارد؛ طرحي است که انتخاب مي کنيد. به طور کلي دو نوع طرح براي کاغذديواري وجود دارد: طرح هاي مستقيم و صاف و طرح هاي منحني شکل.
طرح هاي مستقيم و صاف مانند طرح هاي راه راه عمودي و افقي که بايد در قسمت درزها تنظيم شوند و طرح هاي منحني شکل نيز مانند طرح هاي گلدار و هندسي هستند که باز هم بايد در قسمت درزها تنظيم شوند. اين تنظيمات در قسمت درزها به طوري که دنباله طرح ها از رديفي به رديف ديگر رعايت شود، نياز به متراژ بيشتري کاغذديواري دارد که در اين زمينه و اينکه طرح انتخابي شما به چه مقدار متراژ اضافه نياز دارد، بايد از فروشنده کمک بگيريد.
از اين رو بايد حتما ديوارهاي اتاق را با دقت اندازه گيري کنيد و هنگام سفارش آنها را به همراه داشته باشيد. در نظر گرفتن در و پنجره ها را فراموش نکنيد. حتي توصيه مي شود به همراه متراژ، طرحي ساده از فضا را روي کاغذ پياده کره و به همراه داشته باشيد. زماني که متراژ لازم را براي کاغذ ديواري محاسبه کرديد، توصيه مي کنيم يک يا دو رول کاغذ ديواري اضافه از حد نياز را خريداري کنيد تا در صورت اشتباه در اندازه گيري يا خراب شدن قسمتي از کاغذديواري، بتوانيد از آن مقدار اضافي استفاده کنيد.
منبع: آفتاب