ویژگیهای دیزل ژنراتور

سيستم کنترلي يک ديزل ژنراتور
کنترلرهاي ATS نصب شده بر روي ديزل ژنراتورهاي همواره ناظر اعمال بار برروي موتور ژنراتور بوده و در مواقع غير عادي بر مبناي تنظيمات قبلي پاسخ مناسب را از طريق فرمانهاي الکترونيکي تابلو ارسال و بصورت خودکار تمامي وضعيت را تواماً کنترل مي نمايد که موتور ژنراتور در بهترين شرايط به کار خود ادامه دهد. در حالت انتظار ( Standby ) در صورت قطع برق مصرفي خارج از واحد بلافاصله و کمترين زمان، ATS زمان روشن و بکارگيري موتور ژنراتور برقرار مي کند. قابليت سيستم کنترلي به شرح ذيل مي باشد -طراحي بر اساس ميکرو کنترل 2-استارت و استاپ اتوماتيک ديزل 3-قابليت مونيتورينگ.کنترل و تنظيم از طريق کامپيوتر با برنامه تحت ويندوز 4-حفاظت هاي مختلف افزايش درجه حرارت آب کاهش فشار روغن . افزايش و کاهش دور ديزل .افزايش و لتاژ ژنراتور کاهش ولتاژ باتري 5- نشان دهنده هاي اخطار مختلف: اخطار خرابي دينام. اخطار خطاي انجام استارت در حالت اتوماتيک. اخطار خرابي سنسور روغن يا قطع بودن کابل ارتباطي در حالت اتوماتيک 6-قابليت تنظيم تمامي پارامتر هاي زماني از روي پنل 7-قابليت کار با ولتاژ متغير از12ولت تا 48ولت به طور اتو ماتيک 8- قابليت کار در دو حالت دستي و اتوماتيک 9- نشان گر زمان کار ديزل ژنراتور بر حسب ساعت 10- اندازگيري سه فاز شهر يا ديزل ژنراتور و تشخيص آمادگي 11- قابليت نمايش دور موتورRPM 12-آلارم ويژه دماي آب 14- CHECK UP کامل موتور 15- با قابليت: نمايش آمپراژ ، ولتاژ ، فرکانس

تنظيم اتوماتيک ولتاژ
AVR جديد باعث ميشود که موتور بصورت مطمئن و يکنواخت کارکرده و در صورت اعمال اضافه بار موتور و ژنراتور خاموش مي گردد و باعث جلوگيري در خرابي مولد ميگردد. سيم پيچي ژنراتور مطابق با آخرين وضعيت تکنولوژي انجام شده که از هرگونه اعوجاج ( ايجاد هارموني ) در طول کار جلوگيري ميکندو عايق بندي کلاس بالاي ژنراتور از هر گونه اتصال کوتاه و خرابي و سوختن سيم.پيچها ممانعت بعمل آورده و در نتيجه کار يکنواخت و رضايتبخشي در مصارف القائي ( الکترو موتورها ) در اختيار مصرف کننده قرار ميدهد.