پرده هوای لوکس

پرده هوا همچون درب نامرئي محيط داخل و بيرون را به 2 ناحيه مستقل تقسيم مي كند تا ميزان هواي مطبوع داخل حفظ شود، هواخالصتر شده و از هدررفتن هواي سرد يا گرم داخل جلوگيري شود، گرماي تابستان، سرماي زمستان،گردو خاك،حشرات ، دود و بوهاي نامطبوع همه بيرون مي مانند.
مزايا
1-توليد جريان هواي يكسان و ثابت در تمام نقاط تحت پوششAirflow geometry
2-عملكرد فني بالاي دستگاه با صداي پايين High performance/Low sound level
3-دريچه خروجي هواي قابل تنظيم براي بهترين تاثيرAn adjustable air outlet grille
4- قابليت توليد باد گرم با آب و جريان برق
5--جدا نمودن هواي داخل و خارج و جلوگيري از تبادل انرژي
6- ايجاد لايه فشرده موثر و قابل كنترل تا سطح زمين
7- جلوگيري از نفوذ گرد و غبار و بو و حشرات
8- افزايش ضريب بهداشت محيط محل نصب
9- داراي ريموت كنترل، وزن كم،نصب آسان ، داراي دو دور مختلف مي باشد.
10- مناسب براي مراكز درماني و بهداشتي،صنايع غذايي و دارويي و مراكز تجاري و اداري و صنعتي و مسكوني پرده هواي لوکس 3 گروه ميباشد
1- ساده
2- توليد گرما با برق
3- توليد گرما با آ ب