پمپهای گریز از مرکز

در این نوع پمپ مایع به مرکز پمپ و پای پره‌ها وارد شده و اثر نیروی گریز از مرکز که ناشی از گردش سریع پمپ می‌باشد، انرژی جنشی زیادی پیدا کرده و به طرف خارج پرتاب می‌شود و پوسته را پر از سیال می‌کند. انرژی جنبشی در قسمت خروجی پمپ اجبارا به انرژی فشار تبدیل می‌گردد.

جهت حرکت پروانه: جهتی است عمود بر فرو رفتگی پره ها در پمپ ها. پمپ های گریز از مرکز از پر مصرف‌ ترین پمپ هائی می‌باشند که در صنعت بطور فراوان بکار می‌روند. حسن این پمپ ها در آنست که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت می‌باشد و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگ شود، فشار زیادی که به پمپ آسیب رساند ایجاد نخواهد کرد و در نتیجه بار آن به حدی نخواهد رسید که موتور محرک خود را از کار بیندازد. دو نوع افت فشار داریم: افت اصطکاکی و افت اتصالات.

عملکرد موفق یک پمپ تا حدود زیادی بستگی به انتخاب و نصب صحیح آن دارد. جهت حصول اطمینان از حداکثر کارایی پمپ و حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری، انتخاب پمپ باید با عرضه اطلاعات صحیح به کاتولوگ صورت گیرد. بیشتر سازندگان پمپ دانستنی های لازم در خصوص پمپ تولیدی خود را در کاتالوگ و کتابچه راهنما ذکر می‌کنند. اطلاعاتی از قبیل نصب، عملکرد و تعمیر و نگهداری. در این مبحث منتخبی از این گونه دانستنی ها درباره پمپ های سانتریفوژ و همچنینی عیوب متصوره، علت و چگونگی رفع این عیوب ذکر می‌گردد.

پمپ های گریز از مرکز را بر حسب نوع ساختمان آنها به انواع زیر تقسیم بندی می‌کنند:
از نظر وضعیت طبقات که ممکن است یک طبقه و یا چند طبقه باشند.
از نظر مقدار آبدهی و ارتفاع که ممکن است بصورت کم ، متوسط و زیاد باشند.
از نظر نوع پروانه ، تعداد تیغه و وضعیت آنها.
ممکن است پمپ ها را بر حسب نوع استفاده آنها تقسیم بندی کنند:
پمپ های سیرکولاتور برای به جریان انداختن آب گرم در سیستمهای حرارتی.
پمپ های افقی یک طبقه از نوع مکش مارپیچی جهت استفاده در تأسیسات مکانیکی.
پمپ های سانتریفوژ فشار قوی چند طبقه جهت استفاده در آبرسانی و غیره.
جهت استفاده در چاه های عمیق و نیمه عمیق.
پمپ های لجن کش جهت استفاده در سیستم های فاضلاب.
پمپ های طبقاتی در سیستم تأسیساتی کاربرد فراوان دارند، مختصرا به ساختمان این نوع پمپ ها اشاره می‌گردد.