پمپ آب بویلر

بويلرها معمولاً داراي يک پمپ تغذيه از نوع سانتري فيوژ چند مرحله اي مي باشند که مي تواند يک پمپ يدکي هم همراه بويلر نصب گردد پمپ ها قبل از شروع بکار بايد آبگيري شوند (PRIMING) به همين منظور منبع آب بايد حداقل يک متر از ورودي پمپ بالاتر باشد.
اگر منبع اصلي آب پايين تر از پمپ باشد بايد با قرار دادن يک منبع کوچک در ارتفاع حداقل يک متر بالاتر از پمپ آبگيري نمود.
پمپ ها طوري انتخاب شده اند که نه تنها از لحاظ پمپاژ حجم آب و فشار کار لازم جوابگو بوده بلکه افت هاي فشار در مسير را که شامل افت فشار اتصالات و نشتي و به هدر رفتن آب مي باشد پاسخگو باشند.
پمپ نصب شده بر روي ديگ بخار قدرت مکندگي حداکثر عمق ? متر را دارا مي باشد.
در مسير آب تغذيه از پمپ به بويلر يک عدد شير تغذيه و دو شير يک طرفه قرار داد و اين بدين سبب است که وقتي پمپ خاموش است فشار داخل بويلر باعث برگشت آب به پمپ نشود. و اين عمل بوسيله شير يک طرفه که درست زير شير تغذيه آب قرار دارد انجام مي شود.

وقتي بويلر کار نمي کند و فضاي بخار خنک مي شود فشار داخل بويلر کمتر از فشار هواي مخزن آب تغذيه مي شود که امکان دارد آب تحت اين اختلاف فشار وارد بويلر شده و آن را پر کند براي جلوگيري از اين اتفاق يک عدد شير يک طرفه ديگر هم در همين مسير نصب شده که مانع از حرکت ناخواسته آب به داخل بويلر خواهد شد.
توجه : نصب يک عدد صافي با توري استيل در ورودي آب پمپ الزامي است.
در ديگ هاي آب داغ پمپ تغذيه نصب نمي گردد.