چگونگی عملکرد اسمز معکوس

پدیده اسمز زمانی رخ می دهد که آب خالص موجود در محلول نمکی رقیق ، از میان ممبران به داخل محلول نمکی دیگری با غلظت بالاتر جریان پیدا کند .
پدیده اسمزی در شکل شمای اسمز معکوس توضیح داده شده است . یک ممبران با غشاء نیمه تراوا بین دو قسمت قرار می گیرد . نیمه تراوا یعنی اینکه ممبران برای برخی ذرات تراواست و برای برخی دیگر خیر . فرض کنید که ممبران برای آب تراوا و برای نمک غیر تراوا باشد . بنابراین وقتی محلول نمک در یک طرف و آب خالص در طرف دیگر قرار می گیرد . ممبران به آب اجازه می دهد که به سمت دیگر تراوش پیدا کند . اما نمک نمی تواند از ممبران عبور کند .
به عنوان یک اصل طبیعی ، این سیستم سعی دارد به حالت تعادل برسد . بنابراین غلظت های هردو طرف ممبران یکسان خواهند شد . تنها راه رسیدن به این تعادل ، عبور آب از میان بخش مربوط به آب خالص است به سمتی که دارای نمک می باشد تا محلول نمکی رقیق گردد .
شکل شمای اسمز معکوس نشان می دهد که اسمز می تواند سبب افزایش ارتفاع محلول نمکی شود . این ارتفاع تا جایی زیاد می شود که فشار ستون آب ( محلول نمک ) به اندازه ای افزایش یابد که نیروی ستون آب ، جریان را متوقف سازد .نقطه تعادل در ارتفاع ستون آب ، فشار آب بر روی ممبران است که فشار اسمزی نامیده می شود .
اگر نیرویی بر روی ستون آب اعمال شود ، جهت جریان آب عبوری از میان ممبران می تواند معکوس گردد . این اصل ، همان اصل اسمز معکوس می باشد . توجه داشته باشید که جریان معکوس تولید شده تا زمانی که ممبران نمک را از خود عبور ندهد ، همان آب خالصی است که از محلول نمکی جدا گردیده است .
 

خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم