چگونگی عملکرد دستگاه های یونیزه کننده آب

پیش فیلتر اسیون
• فیلتراسیون داخلی
• یونیزه کردن
1- پیش فیلتر ها
که به صورت قابل تنظیم ، خلوص آب را تضمین می کند.2- فیلترهای داخلی 03-reflection
• کاهش سطح و غلظت کلی به صورت آزمایشگاهی
• خالص سازی آب با کارایی بالا
• مورد تایید تجهیزات آزمایشگاهی ETR
3- یونیزه کردن آب
• فرآیند الکترولیز
• تولید آب قلیایی و اسیدی
• افزایش پتانسیل اکسایش و کاهش منفی (-ORP)

 

یک دستگاه یونیزه کننده ی آب Tyent چگونه کار می کند؟
گام اول ، پیش فیلتراسیون
آب سالم ،آبی تمیز است. به این دلیل است که دستگاه های یونیزه کننده ی Tyent یک سیستم پیش فیلتراسیون قابل تنظیم برای به دام اندازی سموم را به کار می گیرند.امکاناتی که شاید دیگر دستگاه های یونیزه کننده نداشته باشند. متخصصین تشخیص سلامت آب در شرکت شرکت سلامت قرن جدید فیلتر مناسب و صحیح را برای دستگاه یونیزه کننده شما بر پایه ی گزارشات کیفیت آب شهری تان انتخاب می کنند. بله، ما می توانیم دستگاه یونیزه کننده ای به شما بدهیم که فلوئور را از آب مصرفی شما حذف می کند .


گام دوم:فیلتراسیون داخلی
دستگاه های یونیزه کننده Tyent از دو فیلتر داخلی برای خالص سازی آب قبل از یونیزه کردن بهره می برند. فرآیند فیلتراسیون داخلی Tyent حاوی تکنولوژی بلوک سرامیکی ویتامین C (در حال اختراع) است که می تواند کلر را در آب کاهش دهد.


گام سوم : چگونگی یونیزه شدن آب – الکترولیز
الکترولیز: آب در فرآیند الکترولیز توسط یک غشاء عبور دهنده‌ی یون دور محفظه‌ی یونیزه شدن به جریان‌های اسیدی و قلیایی تفکیک می‌شود.
غشاء یونی اجازه‌ی عبور یونها که ذرات باردار هستند را می‌دهد، اما به مولکول‌ها اجازه‌ی عبور نمی‌دهد.
یون های با بار منفی در آب قلیایی و یون های با بار مثبت در آب اسیدی انباشته می شوند.
دستگاه‌های یونیزه کننده‌ی Tyent از تکنولوژی غشاهای تبادلی Bipolar Dupont Nation استفاده می‌کنند که تکنولوژی تضمین و اثبات شده‌ای دارند . آیا می‌دانستید الکترودیالیز با الکترولیز فرق می‌کند؟ تفاوت میان این دو تکنولوژی همان غشاء عبوری این‌هاست.دستگاه‌های یونیزه کننده‌ی آب برای یونیزه کردن آن از الکترودیالیز استفاده می‌کنند نه الکترولیز.
دستگاه‌های یونیزه کننده‌ی آب ،دو نوع آب تولید می‌کنند. آب قلیایی برای نوشیدن ،تمیز کردن سبزیجات و پخت و پز به کار می‌رود. آّب اسیدی یک تمیزکننده‌ی طبیعی و یک محافظ آلی معجزه آسا برای پوست و مو است.
آب اسیدی غلیظ‌تر خواص میکروب کشی دارد و می‌تواند برای تمیز کردن محیط منزل ، مسواک ، دست‌ها و حتی به عنوان دهان‌شویه مورد استفاده قرار گیرد.