کاهش مصرف انرژی در بویلرها

امروزه بخار و آب داغ به دليل شرايط مناسب خود از قبيل ظرفيت بالاي حرارتي، ثابت بودن دما طي شرايط اشباع و انتقال حجم بالايي از حرارت در اين شرايط، سادگي دسترسي به آب و مواردي از اين دست به عنوان اصلي‌ترين حامل انرژي حرارتي در غالب صنايع به كار مي‌روند. از اين رو بويلرها نيز به عنوان توليدكننده اين حامل نيز معمولاً يكي از اجزاء مهم و مصرف كنندگان عمده انرژي محسوب مي‌شوند. در عمل بويلرها سوخت و هوا را حتي در بهترين شرايط عملياتي به خوبي مخلوط نمي‌كنند. شكل زير نشان مي‌دهد كه نگه‌داشتن هواي اضافي در يك بازه مشخص سبب اطمينان از احتراق كامل و كاهش تلفات حرارتي مي‌شود.

 

استراتژي كنترل Cross-Limiting احتراق اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه هرگز نسبت هوا/سوخت خطرناك در سيستم به وجود نخواهد آمد. اين بخش از سيستم هميشه سبب افزايش جريان هوا پيش از افزايش جريان سوخت و همچنين كاهش جريان سوخت قبل از كاهش جريان هوا مي‌شود.

 

دانستن مقدار اكسيژن در دودكش سبب كنترل بهتر احتراق مي‌شود. اضافه نمودن يك ماژول تنظيم مقدار اكسيژن سبب كنترل بهتر و نرم‌تر هواي اضافي مي‌شود. همچنين سبب بازگشت سريع‌تر سيستم به نقطه تنظيم در صورت وارد شدن هر اغتشاشي به سيستم مي‌شود. كاهش مونواكسيدكربن خروجي نيز از ديگر مزاياي اين بخش از سيستم‌هاي كنترل داراي اين استراتژي است.
مديريت بهينه‌سازي انرژي در بخش صنعت شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در راستاي وظايف سازماني خود، با رويكرد افزايش راندمان بويلرهاي صنعتي كشور از طريق كنترل اتوماتيك احتراق و آب دورريز (Blow down) اقدام به اجراي دو نمونه پايلوت بر روي دو بويلر لوله آبي (Water Tube) نموده است. دو پايلوت مورد نظر به شرح ذيل مي‌باشند:
1. بويلر(ديگ بخار) نيروگاه برق مشهد، با ظرفيت نامي 260 تن بخار فوق اشباع از نوع نيروگاهي
2. بويلر پالايشگاه نفت شيراز، با ظرفيت نامي 46 تن بخار فوق اشباع از نوع فرآيندي
سيستم كنترل مورد استفاده در پايلوت‌هاي فوق الذكر از نوع PLC، Siemens S7-300 بوده كه كليه فرآيند مهندسي طرح، شامل طراحي، توليد منطق كنترل، خريد، نصب و راه‌اندازي آن با بهره‌گيري از توان متخصصين داخلي،توسط شركت مشاوران بهسازي، نوسازي انرژي (مبنا) در حال انجام مي‌ باشد. پيش‌بيني مي‌گردد مراحل پيش‌راه‌اندازي، راه‌اندازي و تحويل پروژه تا پايان مهر ماه سال جاري انجام پذيرد.