کاهش مصرف سوخت در دیگ های بخار

در مقاله حاضر، ضمن بررسي عوامل موثر بر راندمان ديگ هاي بخار و ارائه روشهاي گوناگون جهت محاسبه آنها، عملکرد ديگ هاي بخار مجتمع پتروشيمي بندر امام مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است . هر يک از اجزاء ديگ هاي بخار بعنوان يک حجم کنترل مورد بررسي قرار گرفته و ضمن اعمال معادلات حاکم، بازده سيستم و بويژه بازده حاصل از موازنه اگزرژي آنها بدست آورده شده است . تاثير پارامترهاي مختلف ترموديناميکي بر ميزان اتلافات اگزرژي و نيز بازده انرژي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است . بازده اگزرژي ديگ هاي بخار به دليل نابودي اگزرژي روي داده در اثر بازگشت ناپذيريهاي سيستم از بازده انرژي آنها کمتر است . عوامل اساسي خارجي موثر در عملکرد ديگ هاي بخار شامل اتلاف حرارتي، درصد هواي اضافي، آب تخليه اظطراري و نيز رويکرد کاري اجزاء بشکل توأمان بوده، که خود به تفکيک ارزيابي شده اند . نتايج نشان مي دهند که بازيافت انرژي حرارتي گازهاي دودکش، نه تنها باعث صرفه جويي مالي قابل توجه شده بلکه سبب بالا رفتن راندمان انرژي و اگزرژي ديگ هاي بخار مورد مطالعه به دليل بهره مندي بيشتر از گرماي حاصل از احتراق سوخت، کاهش آلودگي محيط زيست به دليل مصرف سوخت کمتر و بالا رفتن ظرفيت عملي توليد بخار به واسطه افزايش يافتن سطح حرارتي مي گردد . در خاتمه نيز راهکارهاي جهت دستيابي به بازده اگزرژي و انرژي بالا و بالطبع آن کاهش مصرف سوخت در ديگ بخار ارائه شده است .

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی