کلر و حقایق آب آشامیدنی

کلر برای اولین بار بعنوان یک ماده شیمیایی با ارزش که باعث از بین بردن باکتری وبا می شد ، در لندن به رسمیت شناخته شد. با توجه به ماهیت این ماده ضد عفونی کننده و توانایی آن برای جلوگیری از مرگ و میرهایی که در اثر وبا وجود داشت، مقامات دولتی شروع به عرضه آب کلرزنی شده برای آشامیدن مردم نمودند. این روش موجب کاهش شدید مرگ و میر شد و پس از موفقیت این طرح در انگلستان ، در ایالت متحده امریکا نیز مورد استفاده قرار گرفت.
از قرن بیستم تا کنون ، پیشرفت های فوق العاده ای در فن آوری های تصفیه آب آشامیدنی حاصل شده است اما با این حال هنوز هم نگرانی هایی وجود دارد. اگر چه تصفیه خانه های شهری ، بعنوان یک منبع تامین آب مصرفی سالم و بهداشتی مورد تایید هستند اما این تصفیه خانه ها هنوز قادر به حذف آلاینده هایی نظیر نیترات ، سرب ، آرسنیک و ... از آب آشامیدنی نیستند.
تکنولوژی هاي پالايش آب روز به روز در حال پیشرفت هستند و امروزه استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس در دستگاه های تصفیه آب خانگی ، یکی از بهترین روش های تصفیه آب آشامیدنی محسوب می گردد.
دستگاه های تصفیه آب خانگی ، در محل مصرف آب نصب می شوند و آب آشامیدنی را از هرگونه آلایندگی که ممکن است در آن وجود داشته باشد ، پاک می کنند.