کوره کاروگیت و مزایای استفاده در دیگ بخار

يکي از بخش هاي اصلي ديگ هاي بخار و آبگرم در مدل هاي فايتر تيوب کوره مي باشد . با توجه به اينکه کوره محل احتراق مشعل بوده ، در معرض تنش هاي حرارتي زيادي قرار مي گيرد. دماي محصولات حاصل از احتراق معمولا در حدود ???? تا ???? درجه سانتيگراد مي باشد. به همين دليل دماي کوره تا حدود زيادي افزايش يافته و اين افزايش دما موجب انبساط حرارتي آن مي گردد. بيشترين انبساط کوره با توجه به طول زيادتر نسبت به قطر، در جهت طول بوده که موجب تنش هاي ناخواسته در تيوب شيت ها و ساير اجزا ديگ گشته که کاهش طول عمر ديگ را در پي خواهد داشت.
اين مشکل به خصوص در بويلرهاي با ظرفيت بالا محسوس تر مي باشد چرا که افزايش طول کوره موجب افزايش ميزان انبساط طولي و افزايش قطر و در نتيجه افزايش ضخامت کوره، موجب کاهش ميزان انتقال حرارت مي گردد.
يکي از راه حل هاي مناسب جهت غلبه بر مشکلات فوق استفاده از کوره هاي کاروگيت (Corrugated furnace) يا چين دار يا آکاردئوني مي باشد. اين کوره ها بر حسب ميزان عمق و گام طبقه بندي مي گردد که در استاندارد ديگ بخار به دو مدل کوره هاي کوروگيت از نوع فاکس و مورسيون اشاره شده است. توليد اين کوره ها فرآيندي به نسبت پيچيده بوده و هرچه ضخامت کوره افزايش يابد و عمق بيشتر گردد فرآيند مشکل تر مي گردد. به دليل همين مشکلات معمولا قيمت ديگ هاي داراي اين نوع کوره ها بالاتر مي باشد.
از ديگر مزاياي کوره هاي چين دار مي توان به افزايش سطح انتقال حرارت و راندمان ديگ اشاره کرد به علاوه اين کوره ها داراي استحکام بيشتري بوده و مي توانند در ضخامت هاي يکسان نسبت به کوره هاي ساده فشار بيشتري را تحمل نمايند.