یک کشف بزرگ در تاریخچه تصفیه آب

با اختراع میکروسکوپ در دوران رنسانس ، نور آوری های علمی زیادی در امر پالايش پدید آمد. دانشمندان اکنون قادر بودند ذرات ریز مواد را در مایعاتی که قبلا پاک و خالص به نظر می رسیدند ، مشاهده کنند.
در میانه قرن 19 در لندن ، مقامات شهرها شروع به تلاش برای افزایش کیفیت آب آشامیدنی برای جلوگیری از گسترش وبا کردند. در مناطقی که فیلترهای شنی و ماسه ای برای تصفیه آب استفاده شده بود ، شیوع بیماری وبا تا حد زیادی کاهش یافت. با استفاده از میکروسکوپ ، وجود باکتری وبا در آب مورد تایید قرار گرفت.
در سال 1804 ، اولین تصفیه خانه شهری در اسکاتلند نصب شد. این تصفیه خانه ، به وسیله فیلترهای شنی ، آب را تصفیه می کرد.