3 عامل بحراني در دیگ های بخار

سه عامل براي شروع و پيشرفت خوردگي ناشي از اكسيژن دخالت دارند كه شامل حضور رطوبت يا آب، اكسيژن محلول وسطح محافظت نشده فلز خواهند بود. خورندگي آب با افزايش دما و ذرات حل شده و كاهشpH افزايش مي يابد. صدمات ناشي از آب معمولا با افزايش اكسيژن زياد مي شود .

سه عامل سبب مي شود كه سطح فلز،بدون محاظ شود :
معمولا بعد از اسيد شويي فلز عريان و بدون حفاظ مي شود .
سطح فلز با مقدار كمي از لايه محافظ يا با يك اكسيد غير محافظ آهن مثل هماتيت ،Fe2O3( سياه ) ، پوشيده شده باشد ، اما پوشش داراي ترك باشد .
سطح فلز با يك اكسيد آهن محافظ مثل مگنتيت ، Fe3 O 4 ( سياه ) ، پوشيده مي شود ، اما پوشش داراي ترك است
شكست يا ترك خوردگي لايه مگنتيت ، ضمن كار ديگ بخار در حالت عادي،بيشتر مربوط به تنش هاي مكانيكي و حرارتي است . اين گونه تنش ها افزايش مي يابند و در نتيجه در هنگام شروع به كار ديگ بخار ، هنگام توقف ديگ بخار وضمن بار گيري سريع بيش از اندازه آن ، تخريب شديدتر مي شود . هنگام كار عادي ديگ بخار ، عوامل محيطي به سرعت ترك هاي مگنتيت را ترميم مي كنند . به هر حال ، اگر اكسيژن به بيش از اندازه برسد ، خواه ديگ بخار در سرويس باشد خواه نباشد ، ترك ها در لايه مگنتيت به طور مناسب ترميم نشده و خوردگي شروع مي شود 

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی