خانه

 یکی از مهمترین ارکان اقتصاد ایران در دهه اخیر بخش صنعت بوده و به همین منظور تلاش های بسیاری به منظور رشد و شکوفایی صنعت در کشور صورت گرفته است. اما به رغم همه این تلاش ها هنوز نتوانسته ایم به رشد ملموسی در این زمینه دست پیدا کنیم. در بازار کنونی جهان رقابت بر سر صادرات کالاهای صنعتی برای حفظ بقاء کشور، حفظ موقعیت فعلی و کسب سهم بازار بیشتر امری تنگاتنگ و اجتناب ناپذیر است.

تکنولوژی به روز و دانش و تجربه کافی اصلی ترین عناصر برای رشد و ارتقاء صنعت به حساب می آیند. در همین راستا صنایع با فناوری  و تکنولوژی بالا نیروی ارتقا و تحرک اقتصاد خواهند بود و باعث تبدیل کشور به قدرتی برای رقابت جهانی خواهد شد.

در حال حاضر صنعت کشور و به طبع آن صادرات کالاهای صنعتی دارای مشکلات عدیده ای است که باعث شده کشورمان موفق به کسب جایگاه قابل توجهی در عرصه جهانی نباشد. در اینجا به برخی از این مشکلات اشاره میکنیم : 

  • بخش تولیدی کشور دارای بنیه ضعیفی است و به همین دلیل توان نیروی تولید داخل محدود به برطرف کردن نیاز داخلی کشور می شود.
  • بیشتر قوانین، تسهیلات، زیر ساخت ها و ... موجود در کشور حول محور واردات است و کمتر به امر صادرات توجه شده است.
  • بیشترین تمرکز برای صادرات به بخش محصولات پتروشیمی اختصاص یافته و تا حدودی از صنعت غاقل شده است.
  • در سال های اخیر اعمال تحریم ها بر کشور و موانع انتفالات وجه و ... مسبب مشکلات فراوانی برای بخش صنعت و صادرات شده است.

در هر صورت برای پایدار نگه داشتن کشور و پس از آن حرکت به سوی پیشرفت و تعالی نیازمند توجه هرچه بیشتر به بخش صنعت، توسعه آن، حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان داخلی، عرضه هر چه بیشتر محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی و ... در کشور هستیم.

این مهم نیازمند همت، یاری و تلاش همه ی اقشار جامعه است که در کنار هم شاهد رشد و شکوفایی صنعت کشور باشیم.